Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010


Για τις Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές


Α) Η πολιτική συγκυρία

· Η κυβερνητική επίθεση
Κατάσταση του κινήματος
Οι αγώνες των λαών ενάντια στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό

Β) Ο θεσμός της Τ.Α.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα
· Οι Δήμοι στην υπηρεσία της αντιλαϊκής πολιτικής της λιτότητας, έχουν μετατραπεί σε υπαλλήλους της κυβερνητικής πολιτικής και όργανα των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου.
Υποτακτικοί των μηχανισμών της Ε.Ε., δεμένοι με δεκάδες νήματα (οικονομικά, θεσμικά, πολιτικά, κομματικά) με τα προγράμματα της..
Οι δυνά­μεις που ελέγχουν την Τ.Α. αποδέχονται την ιδιωτικοποίηση και τη συρρίκνωση στην υγεία, στην πρόνοια, στην παιδεία, υπερασπίζουν τις περικοπές και τα χαράτσια στους δημότες.
Το ασφυκτικό πλέγμα ελέγχων της Τοπικής αυτοδιοίκησης από την Περιφέρεια τα χρόνια αυτά, έγινε θανάσιμο, οι παρεμβάσεις κάθετες και μόνιμες από τον διορισμένο κυβερνητικό υπάλληλο, τον Περιφερειάρχη.
Το κεντρικό κράτος δεν αποδίδει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ούτε τα προβλεπόμενα παρακρατηθέντα έσοδά της από τον Κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία βέβαια παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα του 2,5%. Σε τρισεκατομμύρια δραχμές ανέρχονται οι οφειλές του κεντρικού κράτους προς την Τ.Α. Παρά τις υποσχέσεις, η μία μετά την άλλη οι κυβερνήσεις τα στέλνουν στα αζήτητα και ξεγελούν την ΚΕΔΚΕ με τα ψίχουλα του ΕΑΠΤΑ ή του «Θησέα». Έτσι το πρόβλημα των οικονομικών πόρων καθίσταται οξύτατο για την Τ.Α. και το κράτος την οδηγεί αναπόφευκτα στην επιβολή φόρων στους δημότες ή στον υψηλότοκο δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (δικά της ουσιαστικά χρήματα) ή και από το τραπεζικό σύστημα, στην εκποίηση δημοτικής περιουσίας ή στις ΣΔΙΤ.
Ένα πλήθος Δημοτικών επιχειρήσεων έχει δημιουργηθεί σε κάθε Δήμο (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ανάπτυξης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας, Πρόνοιας, Τουριστικής Προβολής κλπ.), που λειτουργούν με αμιγώς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, εντελώς τεχνοκρατικά και χωρίς ίχνος κοινωνικού περιεχομένου,
Οργανώνουν τη δημοτική καταστολή, μέσα από τις νέες θέσεις που της εγκρίνει το κράτος για τη στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας και της Αγροφυλακής
Στην Τ.Α αυξήθηκε κι άλλο το έλλειμμα δημοκρατίας, που υπήρχε και από το καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα και από το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα που ρυθμίζει τη λειτουργία της και από τις συνεχείς παρεμβάσεις νόμους, εγκυκλίους και διαταγές του Υπουργείου Εσωτερικών και του διορισμένου Περιφερειάρχη. Εκείνο όμως που συνέβη τα τελευταία χρόνια είναι η πλήρης αχρήστευση των Τοπικών Συμβουλίων των Δημοτικών Διαμερισμάτων, παρά τις υποσχέσεις των εμπνευστών τους, τα οποία χωρίς ρόλο, αρμοδιότητες και πόρους οδηγούνται σε πλήρη αχρήστευση. Η νέα μάλιστα τροποποίηση του εκλογικού νόμου και η εκλογή Δημάρχων-Νομαρχών από την πρώτη Κυριακή, με 42%, οδηγεί σε νέα φαλκίδευση της λαϊκής θέλησης.
Οι εργαζόμενοι τέλος στην Τ.Α, βιώνουν τους ίδιους χαμηλούς μισθούς, τις απειλές και τους εκβιασμούς του Δήμαρχου ή του Νομάρχη, τον πέλεκυ της αξιολόγησης-στασιμότητας-οικονομικής υποβάθμισης, την ιδιωτικοποίηση τομέων δουλειάς, την απειλούμενη άρση της μονιμότητας και στο δημόσιο, την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων (εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, έργου, μειωμένου ωραρίου, εργασία τα απογεύματα και τις αργίες κλπ) , οι συμβασιούχοι την ομηρεία, το πελατειακό σύστημα και την άμβλυνση των συνειδήσεων.

Το αστικό κράτος, σίγουρο πλέον, δίνει και άλλες αρμοδιότητες και πόρους στην Τ.Α., θεσπίζει και το δεύτερο βαθμό της Τ.Α., την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Τώρα είναι πια βέβαιο ότι οι ΟΤΑ και η Ν.Α. θα παίξουν τον ρόλο του εξαρτήματος του κράτους που εδώ και καιρό παίζουν οι αντίστοιχοι φορείς στην Ευρώπη.

Γ) Για το ρόλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.)

Δυ­νατότητα επιβολής νέων φόρων από την Ν.Α
Ανάθεση σε ιδιώτες των έργων και των αρμοδιοτήτων της Ν.Α
Ασφυκτικός έλεγχος από το κεντρικό κράτος και από τον Περιφερειάρχη
Παγωμένες οι επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
Τα Νομαρχιακά συμβούλια έχουν μετατραπεί σε διακοσμητικά όργανα ειλημμένων αποφάσεων ή κυβερνητικών επιλογών, με έργα προκαθορισμένα από ένα Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων προσανατολισμένο στις προτεραιότητες και στην επιλεξιμότητα της Ε.Ε.


Συμπερασματικά: ο ρόλος της Τ.Α.-Ν.Α. είναι αυτός του γραφειοκρατικού οργανισμού ή της δημόσιας υπηρεσίας. Συμπλήρωμα, εξάρτημα ή συνδιαχειριστής της κρατικής εξουσίας, προϊόν αποσυμπύκνωσής της για την καλύτερη λειτουργία της, για να μένει εκεί­νη στο απυρόβλητο και η Τ.Α.-Ν.Α. να λειτουργεί σαν ανάχωμα και κυματοθραύστης των λαϊκών αντιδράσεων, φορομπηχτικός μηχανισμός, αστική επιχείρηση ιδιωτικοποίησης των πάντων.

Δ)Το σχέδιο «Ι. Καποδίστριας»

Το σύγχρονο καπιταλιστικό κράτος που προωθεί τη συγκέντρωση σε όλα τα επίπε­δα, συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, συγκέντρωση παραγωγής, συγκέντρωση πληθυσμού κ.λπ., δεν θα μπορούσε να μη προχωρήσει και σε συγκέντρωση εξου­σίας για αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Έτσι οι πολλοί Δήμοι της χώρας μας, φορείς κάποιων μικρών ανεξέλεγκτων, κάποιες φορές, τοπικών εξουσιών, θα έπρεπε να ε­κλείψουν για να μεταβούν σε ένα πιο ελεγχόμενο, ολιγάριθμο σύστημα Δήμων με μεγαλύ­τερες εξουσίες.
Την μείωση των δαπανών, για την επίτευξη του Προγράμματος Σύγκλισης με το κόψιμο των επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ, τη μείωση των εξόδων τους , τον ευκολότερο και αποτελεσματικότερο κρατικό και κομματικό έλεγχο των ΟΤΑ για να περάσουν στην ελληνική ύπαιθρο όλες αυτές τις αντιλαϊκές δέσμες μέτρων που έ­χουν αποφασιστεί και σχεδιαστεί στο νέο υπερεθνικό κέντρο των Βρυξελλών, την μείωση της αγροτικής παραγωγής, τον έλεγχο και την συγκέντρωση γης και παραγω­γής σε λίγα χέρια.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το νέο σχέδιο «Καποδίστριας Νο 2»

Με τον «Καποδίστρια», οι καινούργιοι δήμοι απέκτησαν νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δέθηκαν πιο οργανικά με το κράτος και τις πολιτικές του, απομακρύνθηκαν κι άλλο από τα λαϊ­κά προβλήματα: Ο Δήμος επιχειρηματίας και φορομπήχτης, αστυνόμος και μάνατζερ, υ­περγολάβος της κρατικής εξουσίας, είναι πλέον γεγονός.
Ε) Οι απόψεις των άλλων κομμάτων

Η Ν.Δ. συμφωνεί με τον νέο ρόλο της Τ.Α. Στόχος της τώρα, είναι να ελέγξει όσο πιο πολλούς Δήμους, θέλει να καλλιεργήσει και μια «φιλοαριστερή» φρασεολογία, αφού άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι το κόμμα του θα μπορούσε να στηρίξει «αριστερά ψηφοδέλτια» στη Nίκαια και την Kαισαριανή (ήδη αυτό το έκανε στον Δήμο Καρδίτσας).

Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα, που ευρισκόμενο χρόνια στο πηδάλιο της κυβερνητικής εξουσίας, έχει την βασική ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Τ.Α.. Σφράγισε μάλιστα τον νέο ρόλο της Τ.Α., με το τελευταίο του νομοθέτημα, τον «Καποδίστρια». Η άποψή του για την Τ.Α είναι η ίδια με αυτήν της Ν.Δ., (πρόταση Παπανδρέου για επιβολή νέων φόρων από την Τ.Α. για να αντιμετωπίσει «τις ιδιαίτερες ανάγκες της». Στις εκλογές θα προσπαθήσει να πετύχει ό,τι μπορεί περισσότερο για να αμφισβητήσει την εξουσία της Ν.Δ. εν όψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Προς το παρόν, για να μπορέσει να ελέγξει περισσότερους Δήμους, πλειοδότησε κι αυτό σε προτάσεις συνεργασίας προς τη γνωστή «πολύφερνη νύφη» της Aριστεράς. Στη γραμμή αυτή κινήθηκε και η «πράσινη» πλειοψηφία της KEΔKE, που σημειωτέον νύξη δεν έκανε για απλή αναλογική

Ο ΣΥΝ έχει μετατραπεί σε ανοιχτό υπηρέτη του συστήματος, άμεση εφεδρεία της α­στικής τάξης και συμπληρωματική δύναμη της αστικής εξουσίας. Αποδέχεται πλήρως τον ρόλο της Τ.Α. στα αστικά πλαίσια, στήριξε τις συνενώσεις. Παρά τους λεονταρισμούς για αυτόνομη κάθοδο σε όλη την χώρα, οι «τοπικές κοινωνίες» θα γίνει πάλι η «κολυμβήθρα του Σιλωάμ», για να κάνει άλλη μια βουτιά στα νερά του ΠΑΣΟΚ

Το ΚΚΕ ποτέ δεν εγκατέλειψε τις απατηλές απόψεις για την Τ.Α., αν και η σημερινήμετεξέλιξη της, το έχουν αναγκάσει να βάλει λίγο νερό στο κρασί του. Έτσι μπορεί να μηβρει κανείς πλέον τις απόψεις για «σοσιαλιστικές νησίδες», ή «κύτταρα λαϊκής εξουσίας», όμως αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τα κείμενα του θα ξαναβρεί την ίδια ρεφορμιστική αντίληψη για την Τ.Α. Στους Δήμους άλλωστε που αυτό ήλεγχε ή ελέγχει (π.χ. Ικαρίας κ.α.),η πολιτική που εφάρμοσε δεν ήταν και πάρα πολύ διαφορετική απ΄ αυτήν των άλλων αστικών κομμάτων και σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και όσον αφορά τις Δημοτικές επιχειρήσεις και στην αντιμετώπιση των εργαζομένων (Ρογκάκος στον Βύρωνα).
Έτσι στις δημοτικές εκλογές, το ΚΚΕ θα επιδιώξει να υπάρξουν περισσότερες κόκκινες κουκίδες στον εκλογικό χάρτη, να ανεβάσει τις μετοχές του στο αστικό πολιτικό παι­χνίδι και να μπορέσει να διαχειριστεί ένα μεγαλύτερο κομμάτι της τοπικής εξουσίας.
Το KKE, συναισθανόμενο το άγαρμπο ξεμπρόστιασμα της NΔ, εμφανίστηκε να απορρίπτει μετά βδελυγμίας την πρόταση της NΔ και να δηλώνει πως το KKE δε συνεργάζεται “ούτε με τη NΔ, ούτε με το ΠAΣOK”.

ΣΤ) Η δική μας στάση-τα τοπικά προβλήματα

· Άξονας της αγωνιστικής αριστερής παρέμβασης στους Δήμους:
-η αποκάλυψη του ρόλου της Τ.Α.,
-η ανάδειξη των λαϊκών προβλημάτων, η πάλη για την επίλυση τους,
-η σύνδεση με την γενικότερη πολιτική πάλη του λαού μας,
-η καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής και της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ

Ο χώρος της Τ.Α. είναι ένας χώρος που πρέπει να παρέμβουμε, σταπλαίσια πάντα των δυνατοτήτων της. Η παρέμβαση μας δεν πρέπει να συνδέεται μόνον μετις δημοτικές εκλογές, αλλά με μια συνεχή παρουσία για την ανάδειξη λαϊκών προβλημάτων και την αγωνιστική, μαζική διεκδίκηση για τη λύση τους.
Αυτό σημαίνει τη συγκρότηση, μιας κίνησης, συσπείρωσης, πρω­τοβουλίας ή ομάδας που θα παρεμβαίνει στα προβλήματα του Δήμου ή του Νομού. Βέβαια, σε κάθε πε­ρίπτωση, θα πρέπει αυτή η παρέμβαση να έχει ξεκαθαρίσει το ρόλο της Τοπ. Αυτοδιοίκη­σης σήμερα, , τα όρια της παρέμβασης και το ότι αυτή δεν θα πρέπει να έχει ένα τοπικιστικό πνεύμα, αλλά να δένεται με τη γενικότερη πολιτική πάλη του λαού μας
Η παρέμβαση μας θα πρέπει να είναι έξω από λογικές συνδιαχείρισης.

Να αναδείξουμε τα προβλήματα της σύγχρονης πόλης.
Όχι στους νέους δημοτικούς και νομαρχιακούς φόρους, στη δημοτική α­στυνομία, στην «επιχειρηματικοποίηση» των δήμων με ιδιωτικοποίηση της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας. Γενικά διεκδικούμε ό,τι ανακουφίζει την ζωή μας, όχι για να μπαλώσουμε την υπάρχουσα κατά­ στάση, αλλά για να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη για την αλλαγή της.
Δεν μπορεί επίσης να είναι έξω από το πεδίο παρέμβασής μας η αντιπολεμική-αντιϊμπεριαλιστική δράση και η αλληλεγγύη στους αγώνες των λαών όλου του κόσμου.

Με αυτό το πνεύμα βλέπουμε και την παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές-νομαρχιακές εκλογές. Και λέμε και νομαρχιακές, γιατί όπου υπάρχει η δυνατότητα συσπείρωσης ενός κόσμου και σε επίπεδο νομού, αν δεν είναι δυνατή μια τέτοια παρέμβαση σε επίπεδο Δήμων, μπορεί να υπάρξει και η παρέμβαση στις νομαρχιακές εκλογές, με συνείδηση και γνώση του τι σημαίνει Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Το κυκλοφοριακό της Ηγουμενίτσας, η «Μεγάλη Ιδέα» του Λιμανιού και της Εγνατίας που θα φέρουν δήθεν την ανάπτυξη, η συνεχής υποβάθμιση του Καλαμά, το σχέδιο «ΝATURA», η καταστροφή του Δρεπάνου και του ευρύτερου περιβάλλοντος της περιοχής, οι βιολογικοί καθαρισμοί των άλλων μεγάλων οικισμών του Νομού, το θέμα του ΧΥΤΑ του Καρβουναρίου, τα απαιτούμενα έργα αποχέτευσης και ύδρευσης, τα έργα υποδομών σε νέους οικισμούς ή στις υπό επέκταση περιοχές των Σχεδίων Πόλης, οι δρόμοι «καρμανιόλες» στις εισόδους της πόλης, η ανάγκη νέων Σχολείων και Παιδικών Σταθμών (η κατάργηση των τροφείων), η υπεράσπιση της Δημοτικής περιουσίας μαζί με την δημιουργία και την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, η επέκταση του Νοσοκομείου Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, η φθίνουσα-λόγω και της εφαρμογής της ΚΑΠ της ΕΕ-γεωργία και κτηνοτροφία του Νομού μας, το μεγάλο έλλειμμα πολιτισμού, οι χωρίς ανασκαφή θαμμένοι αρχαιολογικοί θησαυροί του Νομού μας και το Μουσείο της πόλης, τα αδιέξοδα της νεολαίας μας κλπ, προστίθενται στα άλλα προβλήματα της ανεργίας, της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της περιοχής μας.

Εμείς πρέπει σίγουρα να κάνουμε επεξεργασίες να αναδείξουμε αυτά τα ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα της περιοχής μας στην κατεύθυνση να συσπειρώσουμε περισσότερο κόσμο να διεκδικήσουμε αγωνιστικά λύσεις, στην κατεύθυνση υπεράσπισης δικαιωμάτων, ανακούφισης της ζωής των πολιτών, συνδέοντας αυτούς τους μικρούς καθημερινούς αγώνες, με την γενικότερη πολιτική πάλη του λαού μας.

Ζ) Τρόπος δράσης

· Δημοκρατική λειτουργία (Συνελεύσεις, ομοφωνία, ανακλητότητα, κυκλική εναλλαγή των πιθανόν αιρετών του σχήματος, σε περίπτωση συμμετοχής στις εκλογές κλπ)
· Συμμετοχή του κόσμου (συζητήσεις-εξορμήσεις στα χωριά, στις γειτονιές και στα καφενεία, προκηρύξεις, εκδηλώσεις κλπ. )
· Ζωντανή και ουσιαστική επαφή, ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών.
· Αγωνιστική-διεκδικητική αντιμετώπιση των προβλημάτων
Πρωτοβουλία για μια ανεξάρτητη - αγωνιστική - αριστερή παρέμβαση
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Oι εκλογές για τους Δήμους και τις Νομαρχίες τον Οκτώβρη, γίνονται σε μία περίοδο που η κυβέρνηση της Ν.Δ. κλιμακώνει τη γενική αντιδραστική της επίθεση και ανοίγει διαρκώς νέα μέτωπα, ενώ συνεχίζεται η ασφυχτική επιτήρηση της οικονομίας από την E.E. και η εφαρμογή των ατέλειωτων προγραμμάτων «σταθερότητας» και «σύγκλισης», δηλαδή της άγριας λιτότητας, που έχει γονατίσει το λαό. Την ίδια στιγμή ο ιμπεριαλισμός κρατά ανοικτά τα μέτωπα του πολέμου, συνεχίζει τα εγκλήματα κατά των λαών. Οι εργαζόμενοι όμως και ο πρόσφατος φοιτητικός ξεσηκωμός έστειλαν μηνύματα αντίστασης, ενώ δυναμώνει η αντίσταση των λαών.
Η NΔ και το ΠAΣOK επιδίδονται σε μια κούφια δημαγωγία για την ενίσχυση δήθεν της αυτό-διοίκησης, για περιφερειακή αποκέντρωση και ανάπτυξη. Με την πολιτική τους όμως έκαναν την τοπική αυτοδιοίκηση κομματικό παραμάγαζο, την αποξένωσαν από τα λαϊκά και τα προβλήματα των εργαζομένων, τη μετέτρεψαν σε φορομπηχτική καπιταλιστική επιχείρηση, σε αστυνόμο και μάνατζερ, υπεργολάβο της κρατικής εξουσίας, θερμοκήπιο σκανδάλων και ρεμούλας, μηχανισμό ιδιωτικοποίησης των πάντων.
Απ΄ την άλλη τα κόμματα της «επίσημης» αριστεράς είτε παραμένουν σταθερά συμπληρωματική δύναμη της ΠΑΣΟΚκικής «κεντροαριστεράς» (ΣΥΝ), είτε, ενώ εμφανίζονται με αριστερό προσωπείο, στην πραγματικότητα παραμένουν δέσμια του «τζανετακισμού», ακολουθούν τον διασπαστικό δρόμο της κομματικής περιχαράκωσης και καταγραφής (ΚΚΕ).
Έτσι κι αλλιώς οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, όπως κι όλες γενικά οι εκλογές στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, δεν μπορούν να δώσουν λύση στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το λαό και τη χώρα. Μπορεί όμως να αποτελέσουν και μια ευκαιρία για δραστήρια κινητοποίηση των δημοτών ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα και την προώθηση των λαϊκών και δημοτικών διεκδικήσεων.
Η όποια παρέμβασή μας στις δημοτικές ή νομαρχιακές εκλογές, πρέπει να συνδυάζεται με μια συνεχή παρουσία για την ανάδειξη λαϊκών προβλημάτων και την αγωνιστική, μαζική διεκδίκηση για τη λύση τους. Αυτό απαιτεί τη συγκρότηση μιας κίνησης, που θα παρεμβαίνει στα προβλήματα του Δήμου ή του Νομού, που δεν θα πρέπει να έχει ένα τοπικιστικό πνεύμα, αλλά να δένεται με τη γενικότερη πολιτική πάλη του λαού μας. Με αυτό το πνεύμα βλέπουμε και την παρέμβαση στις δημοτικές-νομαρχιακές εκλογές.

Το κυκλοφοριακό της Ηγουμενίτσας, η «Μεγάλη Ιδέα» του Λιμανιού και της Εγνατίας που θα έφερναν δήθεν την ανάπτυξη, η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΗΓ, η συνεχής υποβάθμιση του Καλαμά, οι μεθοδεύσεις για το σχέδιο «ΝATURA», η καταστροφή του Δρεπάνου και του ευρύτερου περιβάλλοντος της περιοχής, οι βιολογικοί καθαρισμοί των άλλων μεγάλων οικισμών του Νομού, το θέμα των ΧΥΤΑ, τα απαιτούμενα έργα αποχέτευσης και ύδρευσης, τα έργα υποδομών σε νέους οικισμούς ή στις υπό επέκταση περιοχές των Σχεδίων Πόλης, οι δρόμοι «καρμανιόλες» στις εισόδους της πόλης, η ανάγκη νέων Σχολείων και Παιδικών Σταθμών (η κατάργηση των τροφείων), η υπεράσπιση της Δημοτικής περιουσίας μαζί με την δημιουργία και την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, η επέκταση του Νοσοκομείου Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, η φθίνουσα-λόγω και της εφαρμογής της ΚΑΠ της ΕΕ-γεωργία και κτηνοτροφία του Νομού μας, η απουσία-μετά το κλείσιμο του Εργοστασίου Φιλιατών-της όποιας μονάδας μεταποίησης, η άναρχη τουριστική ανάπτυξη, το μεγάλο έλλειμμα πολιτισμού, οι χωρίς ανασκαφή αρχαιολογικοί θησαυροί του Νομού μας και το Μουσείο της πόλης, τα αδιέξοδα της νεολαίας μας κλπ, προστίθενται στα άλλα προβλήματα της ανεργίας, της ακρίβειας, του πολέμου, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του τόπου μας, γεννήματα της ίδιας πολιτικής.

Διαχειριστές αυτής της πολιτικής υπήρξαν οι μέχρι τώρα Δημοτικές και Νομαρχιακές Αρχές της περιοχής μας .


Όλα αυτά τα προβλήματα θέλουμε να αναδείξουμε, να συσπειρώσουμε περισσότερο κόσμο, να διεκδικήσουμε αγωνιστικά λύσεις, στην κατεύθυνση υπεράσπισης δικαιωμάτων, ανακούφισης της ζωής των πολιτών, συνδέοντας αυτούς τους μικρούς καθημερινούς αγώνες, με την γενικότερη πολιτική πάλη του λαού μας.
· Γι αυτό σας καλούμε την Δευτέρα 10-7-2006, ώρα 9.00μμ, στην Ηγουμενίτσα, στο «ΠΑΝΘΕΟΝ», για να συζητήσουμε τις αρχές, τις δυνατότητες και τους τρόπους

για μια ανεξάρτητη - αγωνιστική - αριστερή παρέμβαση
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Στις Νομαρχιακές εκλογές ΣΤΗΡΙΞΤΕ - ΨΗΦΙΣΤΕ
τον Ανεξάρτητο αγωνιστικό συνδυασμό

Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ : Παύλος Αλεξίου

Να ακουστεί η φωνή της ανυπότακτης μαχόμενης Θεσπρωτίας

-ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ τους λαϊκούς αγώνες

-ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ:

· Στην κυβερνητική πολιτική της φτώχειας,
της ανεργίας, της τρομοκρατίας και της συμμετοχής
στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους

· Σε μια Αυτοδιοίκηση, κομματικό παραμάγαζο,
ρουσφετολογικό και φορομπηχτικό μηχανισμό

-Καταδικάστε τους υποψήφιους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ

-Απορρίψτε την ψευτοαριστερή πολιτική
του συμβιβασμού και της διάσπασης

-Για να γίνουν οι ψήφοι αγώνες και όχι οι αγώνες ψήφοι


Υποψήφιοι:

1. Αναστασίου (Παππάς) Κων/νος Σπ. αγρότης 12. Πηλού Αναστασία Σπυρ. δασκάλα
2. Βλάχος Κωνσταντίνος Ιωάννη γεωπόνος 13. Ράπτης Χριστόφορος Λεων. αγρότης
3. Γκουλιούμη Κωνσταντίνα Στ. τοπ/φος μηχ. 14. Σαμοΐλη Νικολέτα Νικηφ. φιλόλογος
4. Καλαμπάκος Ευάγγελος Αχ. φυσικός 15. Σιώπη Χρύσα Νικ. τραπεζοϋπάλληλος
5. Κοντογιάννη Μαριλένα Ιωάν. φιλόλογος 16. Σπύρου Νικόλαος Σπ. υπάλληλος Ν.Α.Θ.
6. Κούρτη Ιουλία Επαμ. δασκάλα 17. Σταθόπουλος Παν. Κων/νου εργάτης
7. Κυρίτσης Φίλιππος Χρ. αρχαιολόγος, άνεργος 18. Σταύρου Σωτήριος Βασ. ηλεκτρολόγος
8. Μακρίδης Ιωάννης Χρ. μαθηματικός 19. Χαντζιάρα Μαρία Ιωάν. γεωπόνος
9. Μαντζούκης Σωτήριος Δημ. άνεργος 20. Χεκίμογλου Άκης Γεωρ. εργάτης
10. Μπέλλος Ηλίας Παν. καθηγητής 21. Χόβολος Θεόδωρος Ιωάν. κτηνίατρος
11. Παπαγεωργίου Φώτιος Θεολ. υπάλληλος ΤΕΙ
Στις Νομαρχιακές εκλογές με τη:
«Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα»
Επικεφαλής ψηφοδελτίου: Παύλος Αλεξίου


Να ακουστεί μια άλλη διαφορετική φωνή


Συμπατριώτες, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες,

Για να καταδικαστεί η πολιτική των κυρίαρχων κομμάτων (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), που έχουν μετατρέψει την Αυτοδιοίκηση, σε κομματικό παραμάγαζο, συμπλήρωμα, εξάρτημα και συνδιαχειριστή της κρατικής εξουσίας, υποτακτική των μηχανισμών της Ε.Ε., θερμοκήπιο σκανδάλων και ρεμούλας, φορομπηχτικό μηχανισμό ρουσφετιού, διαπλοκής και ιδιωτικοποίησης των πάντων.
Για να ξεσκεπαστούν η προεκλογική δημαγωγία των υποψηφίων των κομμάτων αυτών στη Νομαρχία και στους Δήμους, που δεν έχουν καμιά ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους (γι αυτό άλλωστε με τόση ευκολία, γίνονται «μεταγραφές» υποψηφίων από το ένα ψηφοδέλτιο στο άλλο), που είναι συνυπεύθυνοι για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, αλλά και για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο τόπος μας.
Για να καταδικαστεί η κυβερνητική πολιτική της διαρκούς λιτότητας, της ακρίβειας, της ανεργίας και της συμμετοχής στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, Μιας πολιτικής που εφαρμόζεται με την στήριξη της αντιπολίτευσης και ορατά αποτελέσματά της είναι το μεροκάματο που δεν φτάνει, οι δόσεις, τα δανεικά και τα χρέη, η ανεργία που περπατάει στους δρόμους, η προβληματική αγροτική παραγωγή, τα φροντιστήρια και η δεύτερη δουλειά.


Η συγκρότηση του αγωνιστικού ψηφοδελτίου της «Θεσπρωτίας της αντίστασης και του αγώνα» από εργαζόμενους, εργάτες, αγρότες και επαγγελματίες μέσα από συγκεντρώσεις, συζητήσεις, εξορμήσεις στις πόλεις και στα χωριά του Νομού Θεσπρωτίας, που βρέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες που έκανε ο Θεσπρωτικός λαός, είναι μια πρώτη απάντηση στη κατάσταση αυτή, αφορμή :
Για να υπάρξει μια συσπείρωση σε επίπεδο Νομού, που μέσα από την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή του πολίτη, να συμβάλλει στην ανάπτυξη μαζικών αγώνων για την αντιμετώπιση λαϊκών προβλημάτων, να ακουστεί πιο δυνατά και από καλύτερες θέσεις η φωνή της αντίστασης και του αγώνα, να μπορέσει να υπάρξει η εμπιστοσύνη και η στήριξη στις δικές μας δυνάμεις, να μπορέσει η ελπίδα και η αισιοδοξία να ξεπεράσει την απογοήτευση και την αγανάχτηση, για να υπάρξει μια διέξοδος σ΄ ένα κόσμο που ασφυκτιά.
Για να απορριφθούν τα ψευτοαριστερά διλήμματα, οι λογικές της συμπληρωματικής δύναμης στο δικομματισμό ή της κομματικής καταγραφής και περιχαράκωσης (ΣΥΝ-ΚΚΕ).

Έτσι κι αλλιώς για μας οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, όπως κι όλες γενικά οι εκλογές, δεν μπορούν να δώσουν λύση στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το λαό και τη χώρα. Έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα ραντεβού μας είναι ανοιχτά για μετά τις εκλογές.

· ΕΜΠΡΟΣ λοιπόν να αναδείξουμε τις αιτίες, να καταγγείλουμε τους ένοχους που παριστάνουν τους ανεξάρτητους, εμπαίζουν και εξαπατούν το λαό.

· ΕΜΠΡΟΣ να ξεσκεπάσουμε την υποκρισία και την δημαγωγία των «σωτήρων» που ευθύνονται για το σημερινό κατάντημα του τόπου μας.

· ΕΜΠΡΟΣ να κάνουμε τους ψήφους αγώνες, αντί να γίνονται οι αγώνες ψήφοιΣας καλούμε την Τετάρτη 20-9-2006 και ώρα 8.00 μ.μ.,
στην Ηγουμενίτσα, στο χώρο του «ΠΑΝΘΕΟΝ»
όπου θα γίνει συνέντευξη τύπου, παρουσίαση των θέσεων του συνδυασμού
Στις Νομαρχιακές εκλογές με τoν συνδυασμό :
«Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα»
Επικεφαλής ψηφοδελτίου : Παύλος Αλεξίου


Να ακουστεί μια άλλη διαφορετική φωνή


Συμπατριώτες, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες,

· Για να καταδικαστεί η πολιτική των κυρίαρχων κομμάτων (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ), που έχουν μετατρέψει την Αυτοδιοίκηση, σε κομματικό παραμάγαζο, συμπλήρωμα, εξάρτημα και συνδιαχειριστή της κρατικής εξουσίας, υποτακτική των μηχανισμών της Ε.Ε., θερμοκήπιο σκανδάλων και ρεμούλας, φορομπηχτικό μηχανισμό ρουσφετιού, διαπλοκής και ιδιωτικοποίησης των πάντων.
· Για να ξεσκεπαστούν οι προεκλογικές δημαγωγίες των υποψηφίων των κομμάτων αυτών στη Νομαρχία και στους Δήμους, που δεν έχουν καμιά ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους (γι αυτό άλλωστε με τόση ευκολία, γίνονται «μεταγραφές» υποψηφίων από το ένα ψηφοδέλτιο στο άλλο), που είναι συνυπεύθυνοι για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, αλλά και για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο τόπος μας, με μια σειρά έργα και δράσεις, που είτε εξαγγέλλονται προεκλογικά, είτε καρκινοβατούν, είτε χωροθετούνται άστοχα.
· Για να καταδικαστεί η κυβερνητική πολιτική της διαρκούς λιτότητας, της ακρίβειας, της ανεργίας, και της συμμετοχής στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, που εφαρμόζεται με την συναίνεση και της αντιπολίτευσης, με το μεροκάματο που δεν φτάνει, τις δόσεις, τα δανεικά και τα χρέη, την ανεργία που περπατάει στους δρόμους, την προβληματική αγροτική παραγωγή, τα φροντιστήρια και η δεύτερη δουλειά.

Η συγκρότηση του αγωνιστικού ψηφοδελτίου της «Θεσπρωτίας της αντίστασης και του αγώνα» από εργαζόμενους, εργάτες, αγρότες και επαγγελματίες μέσα από συγκεντρώσεις, συζητήσεις, εξορμήσεις στις πόλεις και στα χωριά του Νομού Θεσπρωτίας, που βρέθηκαν όλα αυτά τα χρόνια σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες που έκανε ο Θεσπρωτικός λαός, είναι μια πρώτη απάντηση στη κατάσταση αυτή, αφορμή :
· Για να υπάρξει μια συσπείρωση σε επίπεδο Νομού, που μέσα από την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή του πολίτη, να συμβάλλει στην ανάπτυξη μαζικών αγώνων για την αντιμετώπιση λαϊκών προβλημάτων, να ακουστεί πιο δυνατά και από καλύτερες θέσεις η φωνή της αντίστασης και του αγώνα, να μπορέσει να υπάρξει η εμπιστοσύνη και η στήριξη στις δικές μας δυνάμεις, να μπορέσει η ελπίδα και η αισιοδοξία να ξεπεράσει την απογοήτευση και την αγανάχτηση, να υπάρξει μια διέξοδος σ΄ ένα κόσμο που ασφυκτιά.
· Για να απορριφθούν οι λογικές της συμπληρωματικής δύναμης στα κυρίαρχα κόμματα και της κομματικής καταγραφής και περιχαράκωσης (ΣΥΝ-ΚΚΕ).

Έτσι κι αλλιώς για μας οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, όπως κι όλες γενικά οι εκλογές, δεν μπορούν να δώσουν λύση στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το λαό και τη χώρα. Έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα ραντεβού μας είναι ανοιχτά για μετά τις εκλογές.

· Nα αναδείξουμε τις αιτίες, να καταγγείλουμε τους ένοχους που παριστάνουν τους ανεξάρτητους, εμπαίζουν και εξαπατούν το λαό.

· Nα ξεσκεπαστεί η υποκρισία και η δημαγωγία των «σωτήρων» που ευθύνονται για το σημερινό κατάντημα του τόπου μας.


Για να γίνουν οι ψήφοι αγώνες και όχι οι αγώνες ψήφοι !


ΣΤΗΡΙΞΤΕ - ΨΗΦΙΣΤΕ τον συνδυασμό
«Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα»
Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ : Παύλος Αλεξίου

Ανεξάρτητος αγωνιστικός συνδυασμός
στη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Να ακουστεί μια άλλη διαφορετική φωνή


Συμπατριώτες, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες,

Η κατάσταση στον τόπο μας δεν είναι καθόλου όμορφη, όπως προεκλογικά και δημαγωγικά την παρουσιάζουν ή την υπόσχονται, με τα γυαλιστερά φυλλάδιά τους, οι υποψήφιοι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που είναι συνυπεύθυνοι γι αυτήν και που δεν παρουσιάζουν καμιά ουσιαστική μεταξύ τους διαφορά. Γι αυτό άλλωστε με τόση ευκολία, αλλά και για την εξυπηρέτηση συμφερόντων, γίνονται «μεταγραφές» υποψηφίων από το ένα ψηφοδέλτιο στο άλλο (ας αφήσουμε το φαινόμενο των «ιατρικών» ψηφοδελτίων).

Σε ποιες σημαντικές αποφάσεις διαφώνησαν Λιάκος και Γιόγιακας, τα προηγούμενα 8 χρόνια, όταν ήταν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, είτε σε αντίπαλους συνδυασμούς, είτε στον ίδιο συνδυασμό του «πετυχημένου» Νομάρχη του ΠΑΣΟΚ, Ν. Τσώνη, που διαγράφηκε από το κόμμα του, επειδή υποστήριξε τον υποψήφιο της ΝΔ ;
Τι διαφορετικό προτείνουν στα προγράμματά τους ;
Ποια ήταν η ενημέρωση και η συμμετοχή του λαού όλο αυτό το διάστημα ;
Ποιος ευθύνεται για τα προβλήματα κακοδιοίκησης που υπάρχουν στη Νομαρχία και στην εξυπηρέτηση του πολίτη ;
Που διαφώνησαν με τις επιλογές των κυβερνήσεών τους ;
Σε ποιόν λογοδοτούν και ποιόν θα υπακούσουν, το Θεσπρωτικό λαό ή την «Χαριλάου Τρικούπη» και την «Ρηγίλλης», που τους έδωσαν το χρίσμα ;
Ποια ζητήματα τέλος ανέδειξε στο Θεσπρωτικό λαό και η τρίτη παράταξη (ΝΑΣ-Τζουμανίκας) τα 4 αυτά χρόνια ;

Αντί για ανάπτυξη και ευημερία ο Θεσπρωτικός λαός ζει μια σκληρή πραγματικότητα που έχει να κάνει με την πολιτική των κυβερνήσεων, αλλά για την οποία είναι υπεύθυνοι όλοι αυτοί που σήμερα ξαναζητούν τη ψήφο σου. Μια σειρά έργα και δράσεις, είτε εξαγγέλλονται προεκλογικά, είτε καρκινοβατούν, είτε χωροθετούνται άστοχα, όπως :

Επέκταση Νοσοκομείου, Παράκαμψη Ηγουμενίτσας, Γέφυρα Γλυκής, Δρόμοι (Παραπόταμος-Φιλιάτες, Φιλιάτες-Βροσίνα, Παραμυθιά-Μορφάτι, Ηγουμενίτσα-Πλαταριά, Βασιλικός-Καρτέρι-Πάργα), ΒΙΟΠΑΘΕ, Αρδευτικό Μαργαριτίου, Ανάπτυξη ορεινών όγκων Σουλίου-Μουργκάνας, Μουσείο, Σπουδαστική Εστία, νέα Σχολεία, Ύδρευση Ηγουμενίτσας, Σφαγεία, ΧΥΤΑ στην Κορύτιανη που δεν λειτουργεί και ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι, δίπλα στα σπίτια, μεθοδεύσεις σε βάρος των αγροτών και του περιβάλλοντος, με το σχέδιο «ΝΑΤΟΥΡΑ».
Τι έκαναν όλοι αυτοί για την προστασία του Καλαμά ή του ακρωτηρίου του Δρεπάνου ή μήπως δεν είναι συνυπεύθυνοι για την καταστροφή που έγινε στη «Γωνιά» ;

Αυτοί όλοι, σε Νομαρχία και σε Δήμους εφάρμοσαν τα νέα κυβερνητικά μέτρα για το ελαστικό ωράριο, για τους ωρομίσθιους και τις συμβάσεις χρόνου. Αυτοί, ενώ τσιμεντοστρώνουν δρομάκια, ρίχνουν χαλίκια, κλείνουν τρύπες και προβαίνουν σε προσλήψεις την τελευταία ώρα, δεν μπόρεσαν να φτιάξουν το δρόμο από Ν. Σελεύκεια μέχρι Μαυρούδι, όπου όλα αυτά τα χρόνια σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν δεκάδες Θεσπρωτοί, δεν κατάφεραν να κάνουν τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα σε Αχέροντα Καλαμά και ρέματα για να προστατεύσουν τα σπίτια και τις περιουσίες των συμπατριωτών μας.

Εκείνα που προβάλλουν είναι το ΤΕΙ, (που τώρα πάει για κλείσιμο;) το Λιμάνι και την Εγνατία, έργα που έγιναν από την ΕΕ για μείωση του κόστους μεταφοράς του μεγάλου κεφαλαίου, που θα έφερναν δήθεν την ανάπτυξη, που τους μόνους που ωφέλησαν ήταν το εφοπλιστικό κεφάλαιο και ελάχιστους ντόπιους μεταπράτες. Κουβέντα βέβαια για το χάλι και τη ιδιωτικοποίηση της Παιδείας, για την φθίνουσα γεωργία και κτηνοτροφία του Νομού μας, θύμα της ΚΑΠ της ΕΕ,.
Συμπατριώτες, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες,

Η κυβερνητική πολιτική της διαρκούς λιτότητας, με την ακρίβεια, την ανεργία και τη συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, που εφαρμόζεται με την στήριξη της αντιπολίτευσης, έχει σαν αποτέλεσμα το μεροκάματο που δεν φτάνει, τις δόσεις, τα δανεικά και τα χρέη, την ανεργία που περπατάει στους δρόμους, την προβληματική αγροτική παραγωγή, τα φροντιστήρια και τη δεύτερη δουλειά, την ανασφάλιστη και σκληρά εκμεταλλευόμενη μετανάστευση. Αυτά τα δύο κόμματα (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), έχουν μετατρέψει την Αυτοδιοίκηση, σε κομματικό παραμάγαζο, φορομπηχτικό και ρουσφετολογικό μηχανισμό. Την ίδια στιγμή τα κόμματα της «επίσημης» αριστεράς είτε παραμένουν σχεδόν σταθερά συμπληρωματική δύναμη του ΠΑΣΟΚ (ΣΥΝ), είτε, ενώ εμφανίζονται με αριστερό προσωπείο, στην πραγματικότητα ακολουθούν τον δρόμο της διάσπασης και υπονόμευσης των αγώνων, της κομματικής περιχαράκωσης και καταγραφής (ΚΚΕ).

Συμπατριώτες, εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση αποφασίστηκε από εργαζόμενους, εργάτες, αγρότες η συγκρότηση αριστερού αγωνιστικού ψηφοδελτίου στις Νομαρχιακές εκλογές. Με τη κίνησή μας αυτή θέλουμε να υπάρξει μια συσπείρωση σε επίπεδο Νομού, που μέσα από την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή του πολίτη, να συμβάλλει στην ανάπτυξη μαζικών αγώνων για την αντιμετώπιση λαϊκών προβλημάτων.
Ο Θεσπρωτικός λαός έχει άλλωστε αρκετούς τέτοιους αγώνες, από τον μεγάλο αγώνα για Καλαμά, τον αγώνα για να μη κλείσει το εργοστάσιο Φιλιατών, τους αγώνες για να μη ιδιωτικο-ποιηθεί η «ΔΩΔΩΝΗ», τον αγώνα για το Νοσοκομείο Φιλιατών, τον αγώνα για το Ασφαλιστικό, τους αγώνες του Αντιπολεμικού κινήματος, τον αγώνα για να μη εγκατασταθούν τα Ασφαλτικά στη Λωρίδα Σαγιάδας, τον αγώνα των κατοίκων του Καρβουναρίου για να μη εγκατασταθεί ο ΧΥΤΑ δίπλα στα σπίτια τους, αγώνες που οι δυνάμεις μας βρέθηκαν δίπλα στο Θεσπρωτικό λαό.

Σας ζητάμε σήμερα να μας ψηφίσετε
Για να ακουστεί πιο δυνατά και από καλύτερες θέσεις η φωνή αυτής
της ανυπότακτης, μαχόμενης Θεσπρωτίας, της αντίστασης και του αγώνα.
Να στηριχτούμε στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις. Να μπορέσει η ελπίδα και η αισιοδοξία να ξεπεράσει τη απογοήτευση και την αγανάχτηση. Για να ανοίξει ο δρόμος της ανασύνταξης του λαϊκού κινήματος, για να ξανασηκωθούν ψηλά οι σημαίες της Αριστεράς της αντίστασης και του αγώνα.

Μόνον οι λαϊκοί αγώνες μπορούν να φέρουν λύσεις στα προβλήματά μας.
Γι αυτό και τα περισσότερα ραντεβού μας είναι για μετά τις εκλογές.


· ΕΜΠΡΟΣ λοιπόν να αναδείξουμε τις αιτίες, να καταγγείλουμε τους ένοχους, που εμπαίζουν και εξαπατούν το λαό.

· ΕΜΠΡΟΣ να ξεσκεπάσουμε την υποκρισία και την δημαγωγία των «σωτήρων» που ευθύνονται για το σημερινό κατάντημα του τόπου μας.


· ΕΜΠΡΟΣ να κάνουμε τις ψήφους αγώνες, αντί να γίνονται οι αγώνες ψήφοι


ΣΤΗΡΙΞΤΕ - ΨΗΦΙΣΤΕ τον συνδυασμό

Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα


Υποψήφιοι:

1. Αναστασίου (Παππάς) Κων/νος Σπ. αγρότης 12. Πηλού Αναστασία Σπυρ. δασκάλα
2. Βλάχος Κωνσταντίνος Ιωάννη γεωπόνος 13. Ράπτης Χριστόφορος Λεων. αγρότης
3. Γκουλιούμη Κωνσταντίνα Στ. τοπ/φος μηχ. 14. Σαμοΐλη Νικολέτα Νικηφ. φιλόλογος
4. Καλαμπάκος Ευάγγελος Αχ. φυσικός 15. Σιώπη Χρύσα Νικ. τραπεζοϋπάλληλος
5. Κοντογιάννη Μαριλένα Ιωάν. φιλόλογος 16. Σπύρου Νικόλαος Σπ. υπάλληλος Ν.Α.Θ.
6. Κούρτη Ιουλία Επαμ. δασκάλα 17. Σταθόπουλος Παν. Κων/νου εργάτης
7. Κυρίτσης Φίλιππος Χρ. αρχαιολόγος, άνεργος 18. Σταύρου Σωτήριος Βασ. ηλεκτρολόγος
8. Μακρίδης Ιωάννης Χρ. μαθηματικός 19. Χαντζιάρα Μαρία Ιωάν. γεωπόνος
9. Μαντζούκης Σωτήριος Δημ. άνεργος 20. Χεκίμογλου Άκης Γεωρ. εργάτης
10. Μπέλλος Ηλίας Παν. καθηγητής 21. Χόβολος Θεόδωρος Ιωάν. κτηνίατρος
11. Παπαγεωργίου Φώτιος Θεολ. υπάλληλος ΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

«Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα»
Επικεφαλής ψηφοδελτίου: Παύλος Αλεξίου
Να ακουστεί μια άλλη διαφορετική φωνή

Συμπατριώτες, εργαζόμενοι, νέοι και νέες,

Εν όψει των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών πολλά θα ακουστούν για «ανάπτυξη», για «διαφάνεια», για «αποκέντρωση», για «δημοκρατία», για «συμμετοχή» κλπ

Απέναντι όμως σε αυτά τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα», πρέπει να πούμε με θάρρος την αλήθεια :
Αντί να διαχειρίζονται την τύχης μας «εν τη απουσία μας» και για λογαριασμό μας, οι γνωστοί καρεκλοκένταυροι και χαμαιλέοντες της πολιτικής, έχουμε χρέος :
Να προβάλλουμε την ανάγκη του ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη, να αντισταθούμε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, μόνοι ή μετά πολλών.

Μπροστά στη νέα μετανάστευση του Νομού μας, στην ανεργία, στη «νάρκωση» της νεολαίας, στα έρημα χωριά μας, στις προβληματικές πόλεις μας, στην παρατημένη γεωργία και κτηνοτροφία, στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στη υποβάθμιση των ανθρωπίνων σχέσεων, στο πολιτιστικό έλλειμμα, στη άναρχη τουριστική ανάπτυξη, πρέπει
Να ξαναβγεί ο Λαός στο προσκήνιο, να προβάλλουμε τη αναγκαιότητα της συλλογικής δράσης, για την αντιμετώπιση αυτών των οξυμένων προβλημάτων

Απέναντι στη βαρβαρότητα της «Νέας Τάξης» πραγμάτων και στις λογικές της αγοράς, απέναντι στον πόλεμο και στον ρατσισμό, είναι καθήκον μας :
Να δυναμώσουμε την Αλληλεγγύη των λαών και την Αντίσταση στους κάθε λογής ιμπεριαλιστές

Όταν έχουμε να κάμουμε με μια «Αυτοδιοίκηση», που στην ουσία δεν είναι αυτοδιοίκηση, αλλά συμπλήρωμα, εξάρτημα ή συνδιαχειριστής της κρατικής εξουσίας, κομματικό παραμάγαζο, φορομπη-χτική επιχείρηση, αστυνόμος και μάνατζερ, υποτακτική των μηχανισμών της Ε.Ε, ρουσφετολογικός μη-χανισμός, θερμοκήπιο σκανδάλων και ρεμούλας, μηχανισμός ιδιωτικοποίησης των πάντων, είναι ανάγκη:
Να παρέμβουμε και να παλέψουμε και μέσα από αυτό το μετερίζι, για την ανάδειξη των λαϊκών προβλημάτων και την ανάπτυξη κοινωνικών κινημάτων

Τώρα που η κυβέρνηση της Ν.Δ., με προκάλυψη τις μεταρρυθμιστικές ρητορείες, έχει εξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο εισόδημα των εργαζομένων, στις εργασιακές σχέσεις, στα ασφαλιστικά δικαιώματα, στα δικαιώματα της νεολαίας, της αγροτιάς, των συνταξιούχων, των ανθρώπων της βιοπάλης, μέσα από ατέλειωτα προγράμματα «σταθερότητας» και «σύγκλισης», άγριας δηλαδή λιτότητας, κάτω από την ασφυχτική επιτήρηση της οικονομίας από την E.E. Τώρα που μέσα από την Συνταγματική Αναθεώρηση, θέλει να ιδιωτικοποιήσει και την Παιδεία, προκαλώντας όμως τον φοιτητικό ξεσηκωμό, μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το λαϊκό κίνημα.

Τώρα που και το ΠΑΣΟΚ, παρά την κούφια δημαγωγία, συμφωνεί σε όλα-και στην Τ.Α-με την Ν.Δ. Φέρει άλλωστε την βασική ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Τ.Α., σφραγίζοντας μάλιστα τον νέο της ρόλο, με το τελευταίο του νομοθέτημα, τον «Καποδίστρια».

Τώρα που τα κόμματα της «επίσημης» αριστεράς είτε παραμένουν σχεδόν σταθερά συμπληρωματική δύναμη της ΠΑΣΟΚικής «κεντροαριστεράς» (ΣΥΝ), είτε, ενώ εμφανίζονται με αριστερό προσωπείο, στην πραγματικότητα παραμένουν δέσμια του «τζανετακισμού», ακολουθούν τον διασπαστικό δρόμο της κομματικής περιχαράκωσης και καταγραφής (ΚΚΕ).
Τώρα που ο ιμπεριαλισμός και ο σιωνισμός κρατούν ανοικτά τα μέτωπα του πολέμου, συνεχίζουν τα εγκλήματα κατά των λαών (Ιράκ, Αφγανιστάν, Παλαιστίνη, Λίβανος κλπ.)
ΤΩΡΑ εμείς πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη στήριξης στις δικές μας δυνάμεις. Να πούμε όχι στο μοντέλο ανάπτυξης με κέντρο το κέρδος. Να αντισταθούμε στην κυβερνητική πολιτική της διαρκούς λιτότητας, στα Συντάγματα της Σύγκλισης, στον ιμπεριαλισμό και στον πόλεμο, στην εμπορευματοποίηση των πάντων, στον ανταγωνισμό, στα καταναλωτικά πρότυπα, στην καταλήστευση των φυσικών πόρων, στην διάλυση των ανθρωπίνων σχέσεων, στον εκβαρβαρισμό των ΜΜΕ και στην εξαθλίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

ΤΩΡΑ εμείς πρέπει να παρέμβουμε και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με στόχο την ενημέρωση, ενεργοποίηση και συμμετοχή του πολίτη, την ανάπτυξη μαζικών αγώνων για την αντιμετώπιση λαϊκών προβλημάτων,

Δεν έχουμε τις συνδιαχειριστικές αυταπάτες για Δήμους ή κοινότητες «σοσιαλιστικές νησίδες», «κύτταρα λαϊκής εξουσίας» ή φορείς ανάπτυξης. Δεν είναι στη λογική μας οι συμμαχίες κορυφής και τα κομματικά παζάρια, για το μοίρασμα των Δήμων, για δεύτερους γύρους κ.λ.π. Δεν έχουμε την αντίληψη των χαρισματικών ηγετών και μας βρίσκει αντίθετους να δίνεται το «χρίσμα» από τα κομματικά γραφεία έξω από διαδικασίες βάσης.

Έτσι κι αλλιώς οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, όπως κι όλες γενικά οι εκλογές στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, δεν μπορούν να δώσουν λύση στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το λαό και τη χώρα. Μπορεί όμως να αποτελέσουν και μια ευκαιρία για δραστήρια κινητοποίηση των πολιτών ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα και την προώθηση των λαϊκών και τοπικών διεκδικήσεων, όχι με ένα τοπικιστικό πνεύμα, αλλά σε συνδυασμό με τη γενικότερη πολιτική πάλη του λαού μας.

Η «Μεγάλη Ιδέα» του Λιμανιού και της Εγνατίας, που θα έφερναν δήθεν την ανάπτυξη, η φθίνουσα γεωργία και κτηνοτροφία του Νομού μας, λόγω και της εφαρμογής της ΚΑΠ της ΕΕ, η απουσία-μετά το κλείσιμο του Εργοστασίου Φιλιατών-της όποιας μονάδας μεταποίησης, η συνεχής υποβάθμιση του Καλαμά, τα απαιτούμενα έργα αποχέτευσης και ύδρευσης, τα αντιπλημμυρικά, το κυκλοφοριακό και η παράκαμψη της Ηγουμενίτσας, η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΗΓ, η υποβάθμιση του ΤΕΙ, τα έργα υποδομών σε νέους οικισμούς ή στις υπό επέκταση περιοχές των Σχεδίων Πόλης, οι δρόμοι «καρμανιόλες», η ανάγκη νέων Σχολείων και Παιδικών Σταθμών (η κατάργηση των τροφείων), η υπεράσπιση της Δημοτικής περιουσίας, μαζί με την δημιουργία και την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, η αναβάθμιση του μονάδων Υγείας του Νομού, με προτεραιότητα την επέκταση του Νοσοκομείου Φιλιατών, οι βιολογικοί καθαρισμοί των άλλων μεγάλων οικισμών του Νομού, το θέμα των ΧΥΤΑ, οι μεθοδεύσεις για το σχέδιο «ΝΑΤΟΥΡΑ», η καταστροφή του Δρεπάνου και του ευρύτερου περιβάλλοντος της περιοχής, η άναρχη τουριστική ανάπτυξη, το μεγάλο έλλειμμα πολιτισμού, οι χωρίς ανασκαφή αρχαιολογικοί θησαυροί του Νομού μας και το Μουσείο της πόλης, τα αδιέξοδα της νεολαίας μας κλπ, προστίθενται στα άλλα προβλήματα της ανεργίας, της ακρίβειας, του πολέμου, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι νέοι του τόπου μας, γεννήματα της ίδιας πολιτικής. Διαχειριστές αυτής της πολιτικής υπήρξαν οι μέχρι τώρα Δημοτικές και Νομαρχιακές Αρχές της περιοχής μας.

Συμπατριώτες, εργαζόμενοι, νέοι και νέες,

Έτσι και αλλιώς δεν είμαστε καινούργιοι, άγνωστοι ή απόντες από τους κοινωνικούς αγώνες αυτού του τόπου. Ξέρουμε ότι θα χρειασθεί να βαδίσουμε κόντρα σε κυρίαρχα ρεύματα, σε πλειοψηφικά γούστα, σε παγιωμένες αντιλήψεις. Έτσι ή αλλιώς το αύριο ή θα φέρνει τη δική μας σφραγίδα ή θα στρέφεται εναντίον μας. Η ελπίδα είναι στην δράση των πολλών, των νέων, των εργαζομένων. Εμείς πάντα υπερασπίζαμε το δικαίωμα του κοινού ν΄ ανεβαίνει στην σκηνή για να χαλάσει ένα στημένο παιγνίδι. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα.

Μετά από αρκετές συγκεντρώσεις-συζητήσεις και προβληματισμούς, ξεκινάμε σήμερα, με αφορμή τις Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές 2006, μια εξόρμηση στα χωριά και στις πόλεις του Νομού μας, για να μιλήσουμε με όλους τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους νέους, για όλα αυτά τα ζητήματα, να διευρύνουμε την κίνησή μας αυτή, να παρέμβουμε και στις εκλογές, αλλά με ανοιχτά τα περισσότερα ραντεβού μας για μετά τις εκλογές.
Μια τέτοια ανοιχτή πρόσκληση απευθύνουμε και σε όλους εσάς, σε κάθε συμπατριώτη και σε κάθε άλλη δύναμη που έχει παραπλήσιες με τις δικές μας αντιλήψεις και βάζουν ανάλογους στόχους
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ 2006
ΨΗΦΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
A/A
ΚΟΜΜΑ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
1
ΝΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
18.986
52,31
2
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
15.622
43,04
3
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
918
2,53
4
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
772
2,13
ΣΥΝΟΛΑ :
36.298
100,00
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Ηγουμενίτσα 29-11-2009


Προς :

-Σύλλογο Φοιτητών ΤΕΙ Ηγουμενίτσας
-ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας
-Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
-Μαθητικές Κοινότητες
-Εργατικό Κέντρο Ν. Θεσπρωτίας και όλα τα σωματεία της δύναμης του
-Σύλλογο υπαλλήλων Ν. Α. Θεσπρωτίας
-Συλλόγους και Σωματεία Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
- Όλους τους πολίτες, εργαζόμενους και νεολαίους

Σε λίγες μέρες κλείνει ένας χρόνος από το οργισμένο ξέσπασμα της νεολαίας και την κοινωνική έκρηξη, με αφορμή την εν ψυχρώ δολοφονία του νεαρού μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου από τις δυνάμεις της κρατικής καταστολής.
Με αφορμή το γεγονός αυτό προγραμματίζονται σε όλη την Ελλάδα διάφορες εκδηλώσεις.
Με σκοπό τον συντονισμό για την οργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων και στην πόλη μας

σας καλούμε σε σύσκεψη


την Τρίτη 1-12-2009, ώρα 7.00 μ. μ.,
στο χώρο του ΤΕΙ Ηγ/τσας


Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο
με τον συγγραφέα Δημήτρη Παπαχρήστο
εκφωνητή του Ραδιοφωνικού Σταθμού
και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης του Πολυτεχνείου

Μεγάλη ήταν η προσέλευση κόσμου ιδίως νέων, μαθητών-φοιτητών στην εκδήλωση για το Πολυτεχνείο 2007, που οργάνωσαν η «Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα» και η Πρωτοβουλία Φοιτητών ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, στην κατάμεστη αίθουσα του «Πάνθεον», στην Ηγουμενίτσα την Δευτέρα 12-11-2007 το βράδυ στις 7μμ.
Στην αρχή έγινε προβολή σχετικού βίντεο, παρουσίαση του προσκεκλημένου συγγραφέα και κρατήθηκε «ενός λεπτού σιγή» για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Στη συνέχεια ο συγγραφέας Δημήτρης Παπαχρήστος με έναν απλό, ζεστό και άμεσο τρόπο έκανε μια ουσιαστική αναφορά στα γεγονότα εκείνων των ημερών και στα πολιτικά τους χαρακτηριστικά.
«Το Πολυτεχνείο είναι μια ζωντανή μνήμη. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεχάσουμε. Το Πολυτεχνείο είναι ενοχλητικό. Ενοχλεί και τις κυβερνήσεις μας λόγω του εξεγερτικού του μηνύματος. Το Πολυτεχνείο είναι επικίνδυνο γιατί καλεί σε αγώνα. Είναι ένα σημείο αναφοράς. Είναι ένας σταθμός ανεφοδιασμού για τα παιδιά που θέλουν να αντλήσουν εφόδια για να συνεχίσουν το δικό τους αγώνα.»
Για να συμπληρώσει :
«Τριάντα χρόνια συν τέσσερα, έστω και ένας θα κάνει την πορεία μέχρι την Αμερικάνική Πρεσβεία. Κάτι που ενοχλεί και στενοχωρεί ιδιαίτερα την Πρεσβεία και τον εκάστοτε Πρέσβη. Γι' αυτό και πιέζουν τις ελληνικές κυβερνήσεις και τα κόμματα προκειμένου να σταματήσουν αυτές οι εκδηλώσεις …»
«Σήμερα έχουμε άλλες χούντες» τόνισε ο Δημήτρης Παπαχρήστος.
«Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε μια δικτατορία, τη δικτατορία του Μπους, η οποία είναι οικονομική, στρατιωτική και πολιτισμική. Και η πολιτισμική είναι χειρότερη και από τη στρατιωτική και τους πολέμους. Διότι δημιουργεί το μοντέλο του μονοδιάστατου ανθρώπου, τον υπάκουο, φοβισμένο, τον άνθρωπο καταναλωτή. Νομίζω ότι ανεπαίσθητα και υπόγεια διαμορφώνεται, ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις της παραδοσιακής Αριστεράς, που και αυτή βρέθηκε μετά το 1989 να μην ξέρει πώς να μιλήσει και τι να πει. Έτσι, αυτά τα νέα παιδιά που βγαίνουν στον δρόμο ενάντια στον πόλεμο, θα βγουν στους δρόμους για το δικαίωμα στην εργασία, για τη βελτίωση της εκπαίδευσης που πάσχει. Και βέβαια θα βγουν στους δρόμους για το δικαίωμα στην ελευθερία. Η ελευθερία μας σήμερα είναι κουτσουρεμένη και μάλιστα ορισμένοι το αποδέχονται στο όνομα της προστασίας μας. Αλλά από ποιους; Μετά την 11η Σεπτεμβρίου τείνει να διαμορφωθεί ένας κόσμος, όχι Oργουελικός, αλλά ακόμη χειρότερος. Ένας κόσμος ο οποίος είναι υποταγμένος και καταναλώνει ό,τι σκουπίδι του προσφέρουν για να γίνει και εκείνος στο τέλος σκουπίδι. Φτιάχνουν και ανθρώπινες χωματερές για να πετάνε όσους δεν αντέχουν το σύστημα, τον ανταγωνισμό, την αγορά. Δημιουργείται ένας κόσμος που δεν σκέφτεται, κανένας δεν θέλει σκεπτόμενους ανθρώπους. Λοβοτομούν τη μνήμη γιατί θέλουν ανθρώπους αμνήμονες, τους ενοχλεί που ορισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν να σκέφτονται. Η μνήμη είναι ένα όπλο που αντιστέκεται στη φθορά του χρόνου και σε κάθε μορφή εξουσίας, γι' αυτό την εχθρεύονται.»
Ο ομιλητής απάντησε σε ερωτήσεις και τοποθετήσεις των πολιτών.
Η εκδήλωση έκλεισε πολύ αργά, με την σταθερή παρουσία του κόσμου και με την υπόσχεση των διοργανωτών να οργανώσουν και άλλες συζητήσεις για σχετικά θέματα και με την πρόσκληση για συμμετοχή στις εκδηλώσεις του φετινού γιορτασμού.
Την επόμενη μέρα ο Δημήτρης Παπαχρήστος, σε συνεργασία των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων με τους Διευθυντές των Σχολείων και μετά από συνεννόηση με τις Δ/νσεις Α΄ θμιας και Β΄θμιας Εκπ/σης, επισκέφθηκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο, το 1ο και 2ο Γυμνάσιο, το 1ο Λύκειο και αργά το μεσημέρι μίλησε στους φοιτητές του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας, μετά από πρόσκληση του συλλόγου τους, για το νόημα του Πολυτεχνείου και τα καθήκοντα της νέας γενιάς σήμερα.


Ο Δημήτρης Παπαχρήστος γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1950, στο χωριό Άγιος Γεώργιος της Ιστιαίας Ευβοίας. Τελείωσε το Γυμνάσιο στην Ιστιαία. Φοίτησε στην Ανωτάτη Εμπορική. Από την πρώτη στιγμή συμμετείχε στο φοιτητικό κίνημα και πήρε μέρος στους αγώνες ενάντια στη Δικτατορία. Ήταν ο εκφωνητής του σταθμού των Ελεύθερων Αγωνιζόμενων Φοιτητών των Ελεύθερων Αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είναι ο ποιητής της γενιάς του. Το καλύτερο ποίημά του το έγραψε για λογαριασμό όλων των εξεγερμένων του Πολυτεχνείου, εκείνη τη νύχτα του 1973, από το ραδιοσταθμό των Ελεύθερων Αγωνιζόμενων Ελλήνων, όταν βροντοφώναξε: «Ο αγώνας συνεχίζεται με τα όπλα που διαθέτει ο καθένας μας». Διάλεξε το δρόμο της συνέχισης του αγώνα μακριά από ανταλλάγματα και από επαγγελματίες πολιτικούς, γιατί τον ενδιέφερε «ό,τι πιστεύουμε να γίνεται κατά το δυνατό τρόπος ζωής».
Έχει γράψει και δημοσιεύσει πεζά και ποιήματα. Έχουν κυκλοφορήσει δύο ποιητικές συλλογές του: «Με το Ποδήλατο», το 1980, και «Διάτρητος», το 1982. Επίσης τέσσερα πεζά: «Ο Άλλος Κεμάλ», το 1979, «Το Μοναστήρι να 'ν' Καλά» το 1983, «Ανάκατα Διά Πυρός Υπέρ», το 1986, και Το «Άγριον Όρος της Ψυχής», το 1992, , «Ο ήλιος του Μουσείου», ο «Νηρέας Βάρας», και «30+1 Χρόνια, Το Πολυτεχνείο Ζεί;». Συμμετείχε, επίσης, στη συλλογική έκδοση των συντρόφων του, «Εκ των Υστέρων»-που εκδόθηκε το 1993. Αρθρογραφεί σε εφημερίδες και είναι παραγωγός εκπομπών στο ραδιόφωνο.
Μέσω του Προγράμματος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) «Συγγραφείς στα Σχολεία», επισκέπτεται Σχολεία της χώρας
13.03.2002Δημήτρης Παπαχρήστος: "Πρέπει να θυμηθούμε ότι είμαστε ενεργοί πολίτες"
Φτάσαμε από τα αρχαία χρόνια στο θέατρο του δρόμου, στο θέατρο των ομάδων που διαμαρτύρονται και καταγγέλλουν, που συμβάλλουν στην ανύψωση του ανθρώπου και στο προβληματισμό του κι επειδή δεχόμαστε έναν πολιτιστικό ιμπεριαλισμό που λειτουργεί ως “πολιορκητικός κλοιός” για την άλωση, όπως ήταν κρατών, λαών, παραδόσεων, εθίμων, είναι αδήριτη ανάγκη πλέον να υπερασπιστούμε έναν πολυπολιτισμό πανανθρώπινο. Την γλώσσα μας!


Ηταν μια πετυχημένη εκδήλωση, όπου ο γνωστός συγγραφέας, αναφέρθηκε στο θέατρο ως στοιχείο της δημοκρατίας κάνοντας σύγχρονες αναφορές, παραλληλισμούς με τους σύγχρονους πολιτικούς και τους ενεργούς πολίτες. Μας ξαναθύμισε ξανά αρχές και αξίες υπογράμμισε το ρόλο του θεάτρου διαχρονικά έως και σήμερα τονίζοντας. “Το θέατρο είναι παιδαγωγικό, κοινωνικό, πολιτικό είναι και συλλογικό. Μπορεί να υπάρχει πρωταγωνιστής, αλλά δεν μπορεί να παίξει ο πρωταγωνιστής χωρίς τον τελευταίο ηθοποιό που μπορεί να λέει μόνο μια ατάκα. Είναι συλλογικό, το κατάλαβα κι εγώ αργά, όταν έγραψα κι εγώ θέατρο. Ευχαριστώ και το ΔΗΠΕΘΕ που το παρουσίασε στην Κομοτηνή, ήταν ένα έργο που προέκυψε από ανάγκη, δεν είμαι θεατρικός συγγραφέας, εκεί είδα την δύναμη του θεάτρου ως συλλογική διαδικασία και από την γέννησή του, αλλά και από την λειτουργία την κοινωνική με τους θεατές συμμέτοχους. Πιστεύω ότι είναι μια βάση πολιτική, που έχει να κάνει με την δημοκρατία, με την συλλογικότητα, με την αλληλεγγύη, με τον προβληματισμό, με την παιδεία μας.Και δεν μένουμε στα αρχαία χρόνια εμείς επαιρόμαστε γιατί ανακαλύψαμε την δημοκρατία και το θέατρο, είναι την επίδραση που άσκησε αυτό το πράγμα, το ελάχιστο που εξιστόρησα σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα και βλέπουμε τον ρόλο που παίζει το θέατρο σήμερα, καλώς ή κακώς, δεν έχει σημασία αν έχει γίνει η επαναφορά και έχουν αλλοιωθεί πολλά πράγματα και αν έχουν εκσυγχρονιστεί, η ίδια είναι η βάση και όχι μόνο η βάση, αλλά είναι ίδια η ανάγκη. Οι Ρωμαίοι που μας κατάκτησαν κράτησαν τα θέατρα και έχουμε τα ρωμαϊκά θέατρα μεταγενέστρα. Δεν είναι τυχαίο στον μεσογειακό χώρο δεν υπάρχει μέρος, δεν υπάρχει χώρος, χώρα, λαός που να μην έχει θέατρο πλέον και αν γυρίσουμε γύρω-γύρω τα μάτια μας θα δούμε εκατοντάδες χιλιάδες θέατρα, ελληνικά θέατρα και επομένως όταν μιλάμε για “θέατρο” μιλάμε για την ταυτότητά μας, για την ελληνικότητά μας, για τον Ελληνισμό. Δηλαδή είναι μια απόδειξη που βγαίνει μέσα τις πέτρες, από τα μάρμαρα και φυσικά αναγκαζόμαστε να τα θυμηθούμε και ν’ αντισταθούμε, διότι στην Βόρειο Ήπειρο υπάρχουν θέατρα, στην Ιταλία υπάρχουν θέατρα, στην Κάτω Ελλάδα, σε όλη αυτή την λεκάνη αυτή της Μεσογείου υπάρχουν θέατρα και βρήκαν και τον χώρο για την ακουστική, είναι και τέχνη, ακόμη και η αρχιτεκτονική και στο θέατρο είναι όλες οι τέχνες μαζεμένες, δεν είναι μικρό πράγμα. Και όταν πάμε θέατρο υπάρχει μια τελετουργία, ανεξάρτητα αν την τηρούμε ή όχι και αναγκαζόμαστε να μπούμε σε μια συμμετοχή, να αρνηθούμε ή να μην αρνηθούμε. Λέγεται ότι ο Σόλωνας κάτι που δεν του άρεσε στο θέατρο έφευγε μέσα από την παράσταση. Τι να σημαίνει αυτό, ότι κάτι ελέγχθηκε, κάτι που γίνεται και σήμερα. Ο Ευριπίδης έκανε σχεδόν επιθεώρηση, όπως και ο Αριστοφάνης, έκριναν τα κακώς κείμενα. Τώρα να έρθουμε στην σημερινή εποχή που το θέατρο το παίζουν οι πολιτικοί. Η παράσταση και η σκηνή έχει αλλάξει και έχουν γίνει οι ηθοποιοί και ηθοποιοί κάλπικοι, διότι ξέρουμε ότι υπάρχει η προσποίηση, υπάρχει το στήσιμο, έχουν κλέψει από το θέατρο όλη την ιστορία την αυθεντική, την λειτουργία, την μαγεία και την έχουν κάνει προφίλ και έχουν στήσει το πώς θα φανούν, το πώς θα μιλήσουν, τι θα πουν, πώς θα φωτογραφηθούν, πώς θα πλασαριστούν. Κι έρχεται το θέατρο όμως να επιβάλλει την τάξη. Ζητά να βρεθεί το μέτρο, ο λόγος πάνω απ’ όλα, γιατί βλέπετε η επαναφορά του λόγου είναι τρομακτική και το θέατρο είναι λόγος πάνω απ’ όλα και οι ηθοποιοί δεν είναι μόνο η φωνή που μεταφέρεται στους θεατές, ηθοποιοί είναι αυτοί που ποιούν ήθος, ξεχάσαμε δηλαδή το ήθος. Πρέπει ως αξία να διακατέχει τον καθένα μας, την ηθική, τις αξίες οι οποίες είναι πανανθρώπινες, τις ελευθερίες, τις δημοκρατίες, την δικαιοσύνη. Το αρχαίο θέατρο στηρίχτηκε πάρα πολύ και στο δίκαιο και φαίνεται αυτό και στον Αισχύλο. Και βλέπουμε σήμερα έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο, τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Μια παγκόσμια σύγχυση και προβάλλεται σκοπίμως αυτή η σύγχυση και στην πολιτική και στις ιδεολογίες και στην ιστορία. Μας μίλησαν για το τέλος και της ιστορίας και των ιδεολογιών. Θα μας πουν και για το τέλος της πολιτικής, γιατί θα κάνουν πολιτικοί οι τεχνοκράτες, οι ειδήμονες δηλαδή αυτοί που σπουδάζουν πολιτική, κάτι που είναι απαράδεκτο, διότι η πολιτική είναι τα πάντα και είμαστε εμείς. Ο Αριστοτέλης έλεγε το ανθρώπινο ον, είναι πολιτικό ον, κι εμείς έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε πολίτες, αλλά έχουμε λόγο που μπορεί να έχουμε δημοκρατία για άμεση δημοκρατία και να τους ανακαλούμε στην τάξη και να τους εκλέγουμε και να συμμετέχουμε, τα έχουμε ξεχάσει. Ακόμη και στρατοκρατικά καθεστώτα, την δημοκρατία έχουν στο στόμα τους, την έχουν κάνει λάστιχο και την χρησιμοποιούν για να διεκπεραιώνουν και να νομιμοποιούν τις αυθαιρεσίες τους. Στο όνομα της δημοκρατίας γίνονται τα εγκλήματα ακόμη και πόλεμοι παγκοσμίως… Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια δικτατορία παγκόσμια πλέον που η βάση τους είναι οι Αμερικάνοι.Με τα υποπροϊόντα τους τα πολιτιστικά, τα οποία αναστάτωσαν όλο τον πλανήτη, γι’ αυτό ελέγχουν και τα ΜΜΕ, αλλά και την βιομηχανία του πολιτισμού μέσω του Χόλυγουντ στον κινηματογράφο, μέσω του θεάτρου που είναι ένα άλλο είδος θέατρο, το οποίο είναι καταναλωτικό, είναι εύπεμπτο και βλέπετε υπάρχουν αντιστάσεις. Φτάσαμε από τα αρχαία χρόνια στο θέατρο του δρόμου, στο θέατρο των ομάδων σήμερα, που διαμαρτύρονται και καταγγέλλουν, που συμβάλλουν στην ανύψωση του ανθρώπου, στον προβληματισμό του ανθρώπου και επειδή δεχόμαστε έναν πολιτιστικό ιμπεριαλισμό που λειτουργεί ως “πολιορκητικός κλοιός” για την άλωση, όπως ήταν κρατών, λαών, παραδόσεων, εθίμων, είναι αδήριτη ανάγκη πλέον να υπερασπιστούμε έναν πολυπολιτισμό πανανθρώπινο, την γλώσσα μας, όπως και κάθε λαός την γλώσσα του και αυτή να μην αναγκάζονται να μάθουν τίποτε άλλο διότι μιλάμε εμείς αγγλικά και να καταναλώνουμε τα προϊόντα τους, κι έτσι εδώ στην περιοχή είναι και θα πρέπει να το καταλάβει όλη η περιοχή και οι υπεύθυνοι και η Πολιτεία. Σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν θέατρα κάτι παθαίνουν οι άνθρωποι που ζουν τους χώρους αυτούς, επηρεάζονται και όταν το μαθαίνουν, γιατί πιστεύω ότι και το θέατρο της Μαρώνειας στην περιοχή και δεν το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που ζουν εδώ. Όταν γνωρίσουμε ένα πράγμα θα το αγαπήσουμε και όταν το αγαπήσουμε θα μάθουμε από πού προήλθε, να μάθουμε και την ιστορία του και τότε θα αναγκαστούμε να το υπερασπιστούμε κιόλας”. Ο κόσμος που ανταποκρίθηκε μαζικά στην εκδήλωση γεύθηκε μια διάλεξη ανώτερη προσέγγισης που τα σημεία που ένοιωθε να ταυτίζεται ήταν πολλά.Μ.Μ.
Άλλος ένας κρίκος στην ατέλειωτη αλυσίδα κακοποίησης μεταναστών
Χαροπαλεύει ακόμα στην εντατική ο Κούδρος μετανάστης
Η σιωπή είναι συνενοχή: Να καταγγείλουμε την άγρια βία της Λιμενικής Αστυνομίας και την αντιμεταναστευτική πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας Τρίτη 5 Μάη, 7.30μμ στον Πεζόδρομο

Πολύ άσχημη-σχεδόν ανεπίστρεπτη-είναι η κατάσταση της υγείας του 29χρονου Κούρδου μετανάστη, Αριβάν Οσμάν Αμπντουλάχ, που νοσηλεύεται σε κατάσταση «φυτού», στη εντατική του Νοσοκομείου «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης. Στις 3 Απρίλη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ξυλοκοπήθηκε άγρια από άνδρες του Λιμενικού Σώματος, στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας, που του χτυπούσαν το κεφάλι στο τσιμέντο του λιμανιού, μέχρι που αυτός έπαθε εσωτερική αιμορραγία.
Το γεγονός κρατήθηκε κρυφό από τις Αρχές για 16 μέρες για να εξαφανιστούν τα όποια ενοχοποιητικά στοιχεία. Έγινε γνωστό, μετά την επιμονή και τις καταγγελίες συγγενών του, φίλων του και αντιρατσιστικών οργανώσεων και της δημοσιότητας, που πήρε η υπόθεσή του. Η σοβαρότητα των καταγγελιών, ανάγκασε τον αρχηγό του Λιμεν. Σώματος, να διατάξει τη διενέργεια ΕΔΕ.
Καθημερινό, μόνιμο φαινόμενο και όχι τυχαίο-όπως θέλει να το εμφανίσει η κρατική προπαγάνδα-είναι πλέον οι εκπυρσοκροτήσεις όπλων, οι δολοφονικοί εξοστρακισμοί σφαιρών, τα κτηνώδη κτυπήματα, οι βασανισμοί, τα φαινόμενα της άγριας κρατικής και εργοδοτικής βίας, ιδιαίτερα σε βάρος των ανυπεράσπιστων μεταναστών, όπως έδειξε και η δολοφονική επίθεση στην Κωνσταντίνα Κούνεβα. Καθημερινά διαπράττονται δεκάδες μικρά ή μεγάλα εγκλήματα, συχνά από τους ίδιους τους «φύλακες του νόμου», σε βάρος αθώων, που δεν έχουν συγγενείς σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Τα περισ-σότερα από αυτά ούτε καν φθάνουν στο φως της δημοσιότητας, όπως αρχικά έγινε με τον άτυχο Κούδρο.
Ιδιαίτερα έντονα είναι τα φαινόμενα αυτά στην Ελληνική πύλη του ευρωπαϊκού φρουρίου της Ε.Ε. και ιδιαίτερα στα Λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας, όπου συσσωρεύεται το μεγαλύτερο μέρος των δυστυχισμένων μεταναστών, στην μακριά βασανιστική πορείας τους, από την Ανατολή (Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν κλπ)-όπου οι ιμπεριαλιστές άναψαν τις φωτιές του πολέμου-για μια θέση στον ήλιο της «πολιτισμένης» Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλη αυτή την πορεία γίνονται αντικείμενα στυγνής εκμετάλλευσης των δουλεμπόρων, των αρχών, των αφεντικών τους, όταν καταφέρνουν τελικά να βρουν μια δουλειά. Συχνά-πυκνά και στη πόλη μας φθάνουν κακοποιημένοι μετανάστες στο Κέντρο Υγείας, τσακισμένοι από το ξύλο των ανδρών των δυνάμεων καταστολής.
Οργή για τα πάθη του κούρδου μετανάστη επικρατεί στην περιοχή, ενώ ζητούμενο είναι η έρευνα, η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η παραδειγματική τιμωρία των οργάνων καταστολής, που μέσα από τις δομές των κρατικών κατασταλτικών μηχανισμών, υλοποιούν τις απάνθρωπες αντι-μεταναστευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να καταγγελθεί η πολιτική της κυβέρνησης που εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές και να στιγματισθεί παράλληλα η προσπάθεια να σβηστούν τα ίχνη της κακοποίησης του Κούρδου μετανάστη και η απαράδεκτη καθυστέρηση στις έρευνες, που είναι χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίον αντιμετωπίζονται οι μετανάστες από τις αρχές.
Φαίνεται τελικά ότι οι "Μανωλάδες" δεν είναι κάτι μεμονωμένο, αλλά είναι η έκφραση της αντιμεταναστευτικής πολιτικής που ακολουθεί η χώρα μας. Η Ευρώπη με τις συμφωνίες Σένγκεν, την Ευρωαστυνομία, τον Ευρωστρατό κλπ, γίνεται ένα απόρθητο φρούριο για μετανάστες και εργαζόμενους.
Η κρατική καταστολή, όπως έδειξε περίτρανα και η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, η συνεχής δράση των ΜΑΤ, των δικαστηρίων, των νέων αντιδραστικών νόμων, των χαφιεδοκαμερών κλπ., έρχεται να χτυπήσει συνολικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες νεολαίας, εργαζομένων και μεταναστών. Όλα αυτά είναι γεννήματα του άθλιου καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος, που με περισσή φροντίδα υπηρετεί η Ε.Ε. και οι ελληνικές κυβερνήσεις της Ν.Δ. σήμερα, αλλά και οι προηγούμενες.
· Κάτω η κρατική και εργοδοτική βία και τρομοκρατία
· Έλληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι
· Ανθρώπινα δικαιώματα στους μετανάστες-Να καταργηθούν οι ευρωπαϊκές συμφωνίες και οι αντιμεταναστευτικοί νόμοι - Όχι στην Ευρώπη φρούριο
· Σήμερα τσακίζουν ξένους μετανάστες αύριο θα χτυπάνε Έλληνες εργάτες

Πρωτοβουλία Εργαζομένων
Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα
Πρωτοβουλία Φοιτητών ΤΕΙ Ηγουμενίτσας

ΔΗΜΟΨΙΦΗΣΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑ

• Να δυναμώσει η λαϊκή αντίσταση ενάντια στα σχέδια ΔΕΠΑ κυβέρνησης και ντόπιων κρυφών υποστηριχτών τους

• Μέσα και από το δημοψήφισμα να εκφρασθεί η κυρίαρχη θέληση του λαού της Πέρδικας

Η ΔΕΠΑ με τις διάφορες μεθοδεύσεις (αλλεπάλληλες ανακοινώσεις, επίσκεψη στη Ιταλία, «γαϊτανάκι» με τις προτεινόμενες θέσεις κλπ.), επιμένει στην κατασκευή του αγωγού και του εργοστασίου συμπίεσης φυσικού αερίου, στην περιοχή Πέρδικας-Συβότων.
Οι κάτοικοι της Πέρδικας-Συβότων όμως δεν υποτάσσονται.
Δεν μπορούν να τους να ξεγελάσουν οι ημερίδες, οι προσχηματικές μελέτες, οι καιροσκοπικές υποσχέσεις, η υπονόμευση, η διάσπαση και η διγλωσσία των τοπικών παραγόντων. Μέσα από τα μαζικά συλλαλητήρια και τις άλλες κινητοποιήσεις τους, είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την οικονομική καταστροφή της περιοχής και την μετατροπή της από τουριστική-γεωργική σε βιομηχανική.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρδικας, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη της Κίνησης Πολιτών Πέρδικας-Συβότων, θέλοντας να αποτυπωθεί άμεσα και πιο επίσημα η λαϊκή θέληση, αποφάσισε την πραγματοποίηση δημοψηφίσματος στις 10 Αυγούστου, με το ερώτημα: «Αν επιθυμούν την Διέλευση του Ελληνοϊταλικού Αγωγού Φυσικού Αερίου και την κατασκευή του Σταθμού Συμπίεσης εντός των ορίων της Κοινότητας Πέρδικας».
Η ΔΕΠΑ και η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι έλεγαν ότι το έργο δεν μπορεί να γίνει χωρίς την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, φαίνεται ότι δεν θέλουν να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις, μακριά από την περιοχή. Φαίνεται τελικά ότι έρχονται να υλοποιήσουν πολιτικές επιλογές. Τα συμφέροντα που βρίσκονται πίσω τους, βιάζονται να υλοποιήσουν το έργο, με βασικό κριτήριο το μικρότερο κόστος και το μεγαλύτερο κέρδος. Είναι τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών της ενέργειας, που υποτάσσονται στις οδηγίες της EE για πλήρη ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τομέα, που εμπλέκουν τη χώρα μας σε ανταγωνισμούς.
Τα πρόσφατα σκάνδαλα, οι μίζες, η διαπλοκή και τα πολύνεκρα εργατικά ατυχήματα αποκαλύπτουν της σύμφυση των κομμάτων εξουσίας και των κυβερνήσεών τους με το μεγάλο κεφάλαιο, σε όλα τα μεγάλα έργα και τις προμήθειες, ενισχύουν την καπιταλιστική ασυδοσία. (Σκόπιμα έχουν αποσιωπηθεί από την ΔΕΠΑ μεγάλα ατυχήματα που έχουν γίνει σε αντίστοιχους αγωγούς σε όλο τον κόσμο).
Οι κάτοικοι, με την μαζική συμμετοχή στο δημοψήφισμα και το ισχυρό «ΟΧΙ στον αγωγό και στο Εργοστάσιο Συμπίεσης», θα στείλουν ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα στην ΔΕΠΑ και στην Κυβέρνηση, ότι αν επιμείνουν στα σχέδια τους, θα συναντήσουν ισχυρή τη λαϊκή αντίσταση. Θα πουν όχι σε μια «ανάπτυξη», που έρχεται να τραυματίσει ανεπανόρθωτα το περιβάλλον και ένα «Τοπίο Εξαιρετικού Φυσικού Κάλλους», να πλήξει καίρια την τουριστική ανάπτυξη και έναν από τους μεγαλύτερους ελαιώνες της Θεσπρωτίας.(Ο τρόπος ανάπτυξης που έχει επιβληθεί, είναι ένα άλλο θέμα )

Να ξέρουν όμως ότι, και μετά το δημοψήφισμα, που σίγουρα θα αποτελέσει ένα επιπρόσθετο όπλο, η υπόθεση θα κριθεί μέσα από τον δικό τους μαζικό, ενωτικό, δυναμικό παρατεταμένο αγώνα

Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα καταθέσει όλες της τις δυνάμεις η «Θεσπρωτία της Αντίστασης και του Αγώνα» και καλεί όλο τον Θεσπρωτικό λαό να συμπαραταχθεί στους αγωνιζόμενους συμπατριώτες στην Πέρδικα-Σύβοτα .

• Αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων Πέρδικας - Συβότων
• Μαζική συμμετοχή στο δημοψήφισμα και «ΟΧΙ» στην κάλπη
• Κάτω η κυβερνητική πολιτική της ανεργίας, της φτώχιας, της εγκατάλειψης και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα
Ηγουμενίτσα 31-7-2008
Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Για τον αγώνα των κατοίκων του Καρβουναρίου
Η «Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα» χαιρετίζει τον αγώνα των κατοίκων του Καρβουναρίου και των γύρω χωριών, ενάντια στην εγκατάσταση δίπλα στα σπίτια τους, Διανομαρχιακού ΧΥΤΑ, του δεύτερου στο Νομό Θεσπρωτίας (από τους 4 που θα γίνουν στην Ήπειρο), που θα συγκεντρώνει και τα σκουπίδια του Νομού Πρέβεζας.
Έναν αγώνα, που ξεκίνησε
• με τις μεγάλες ενημερωτικές συγκεντρώσεις στο Καρβουνάρι και στο Προδρόμι, (που έγιναν με πρωτοβουλία της «Θεσπρωτίας της αντίστασης και του αγώνα» και του Τοπικού Συμβουλίου Καρβουναρίου),
• συνεχίστηκαν με την συγκέντρωση την στο Μαργαρίτι, (που δεν επέτρεψε σε πρώτη φάση στους Δημάρχους να συγκροτήσουν τον Φορέα Διαχείρισης),
• με την μαζική πορεία το Σάββατο στις 5 Μάη, στην Παραμυθιά,
• με τον πρώτο αποκλεισμό του εργολάβου να εγκατασταθεί στον τόπο του έργου
• και με την χθεσινή (29-5-2007) αποτροπή της δεύτερης προσπάθειας εγκατάστασης του, με την προστασία αστυνομικών δυνάμεων, που έγινε κάτω από την μαζική παρουσία εκατοντάδων κατοίκων (ακόμη και παιδιών, γυναικών και γερόντων) του Καρβουναρίου, των γύρω χωριών και αρκετών Θεσπρωτών.
Μάλιστα η μαχητική παρουσία του κόσμου έσπασε το κλίμα τρομοκρατίας που είχε διαμορφωθεί και ανάγκασε τις δυνάμεις των ΜΑΤ που είχαν έρθει από τα Γιάννενα να μείνουν στον Ξηρόλοφο και να μη προσεγγίσουν στο σημείο αποκλεισμού.
Σίγουρα ο αγώνας αυτός κέρδισε τις πρώτες μάχες και-το πιο σημαντικό-συσπείρωσε τον κόσμο και αναπτέρωσε το ηθικό του. Υπάρχει σίγουρα αρκετός δρόμος ακόμη και χρειάζεται επαγρύπνηση και ενότητα για την ανατροπή των απαράδεκτων σχεδίων της Περιφέρειας Ηπείρου, της κυβέρνησης και της αντιμετώπισης των παλινωδιών και της παρελκυστικής τακτικής του Δήμου Παραμυθιάς.
Σημειώνουμε ότι όλο αυτό το διάστημα καμιά πολιτική δύναμη (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-ΣΥΝ), τόσο σε τοπικό επίπεδο (Νομαρχιακές επιτροπές, εκλεγμένοι και υποψήφιοι βουλευτές) όσο και σε κεντρικό, μοιάζουν να παρακολουθούν αμήχανα το ξεδίπλωμα των λαϊκών αγώνων και αποφεύγουν συστηματικά μέχρι και σήμερα να πάρουν ανοιχτά θέση στο ζήτημα.
Η «Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα» και προεκλογικά αλλά και όλο αυτό το διάστημα, βρέθηκε μέσα σε όλες τις κινητοποιήσεις, έδωσε όλες της τις δυνάμεις και προσπάθησε να ενημερώσει τον κόσμο, για να προσανατολισθεί και να οργανωθεί σωστά ο αγώνας.
Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συμπαραστέκεται σε αυτόν τον δίκαιο λαϊκό αγώνα, ενάντια σε αυτόν τον κοινωνικά άδικο και ταξικό Περιφερειακό Σχεδιασμό. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αντιστρατεύεται τις αποφάσεις που παίρνονται πίσω από τις πλάτες μας και ενάντιά μας.
Καλούμε άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο Παραμυθιάς και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσπρωτίας να πάρουν αποφάσεις σύμφωνα με τη θέληση του λαού της περιοχής που λένε :
«ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΧΥΤΑ ΣΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ»
Ο αγώνας αυτός δείχνει τον δρόμο του αγώνα για να κλείσει και η χωματερή στο «Κωτσέκι», που σκορπίζει στην ατμόσφαιρα τη βρώμα, τις διοξίνες, να συνιστά μόνιμο κίνδυνο και απειλή για τη Δημόσια Υγεία.

Ηγουμενίτσα 30-5-2007
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣΑκόμη πιο ζοφερό μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Καποδίστρια ΙΙ Ο Δήμος επιχειρηματίας και φορομπήχτης, αστυνόμος και μάνατζερ,
υπεργολάβος της κρατικής εξουσίας

Εικόνες από το ζοφερό μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξετυλίχθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Θεσπρωτίας, την Τετάρτη 11 Ιουνίου στην Παραμυθιά. «Η πρόκληση της νέας Μεταρρύθμισης στην Α’ βαθμια Αυτοδιοίκηση» ήταν το θέμα της Συνέλευσης, που τελικά αποτέλεσε μια πρόκληση στο λαϊκό δημοκρατικό αίσθημα. Και αυτό τόσο γιατί δεν εξέφρασε κανέναν από τους βασικούς προβληματισμούς που απασχολούν τον κόσμο, μετά το μεγάλο ναυάγιο του Καποδίστρια Ι, όσο και γιατί μια τέτοια διαδικασία παρέμεινε κλειστή στο στενό κύκλο των αυτοδιοικητικών ταγών. Αυτό επικαλέστηκε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ κ. Πιτούλης, όταν διέταξε απρόκλητα να κλείσουν τα μικρόφωνα και να αφαιρεθεί ο λόγος από πολίτη, γιατί διαπίστωσε ότι θα κατατείθονταν μια διαφορετική άποψη, βρίσκοντας σύμφωνο δυστυχώς όλο το Προεδρείο της ΤΕΔΚ. Σημειώτεον ότι πέρα από μια καταχώρηση στον τοπικό τύπο, στην οποία μάλιστα καλούνταν και «πολίτες και εκπρόσωποι φορέων, με την ιδιότητα του παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου», καμιά ανακοίνωση δεν υπήρχε στην πόλη για το σημαντικό αυτό γεγονός και ήταν εύλογη η απορία των Παραμυθιωτών για τη φύση της εκδήλωσης που πραγματοποιούνταν.
Η απόλυτη και άκριτη αποδοχή στην εντεταλμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέα αναδιάρθρωση όλων των βαθμίδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς ποτέ αυτό να έχει αποτελέσει αίτημα η διεκδίκηση της ίδιας της ΤΑ, ήταν το καθολικό συμπέρασμα της Γενικής Συνέλευσης. Η Καποδιστριακή Τοπική Αυτοδιοίκηση με συρρικνωμένα τα λαϊκά χαρακτηριστικά της, με αλλοιωμένο τον αυτοδιοικητικό της χαρακτήρα, με καλοπληρωμένους παράγοντες τοποτηρητές του δικομματικού συστήματος, αποδείχθηκε ανίκανη να κάνει την ελάχιστη αποτίμηση της προηγούμενης ιστορίας της. Δεν μπόρεσαν να διακρίνουν οι τοπικοί άρχοντες αυτό που όλος ο κόσμος του μόχθου και της εργασίας διαπιστώνει με δραματικό τρόπο. Την νέα προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας να ξεφορτωθεί και άλλους δαπανηρούς τομείς, όπως η παιδεία, η υγεία, το περιβάλλον, η πρόνοια και να φορτώσει νέα βάρη στις πλάτες τους, στο όνομα της «τοπικής κοινωνίας». Ένα έργο που μέχρι σήμερα έχει αναλάβει σχεδόν αδιαμαρτύρητα η ΤΑ και που την έχει καταστήσει υπηρέτη μιας άκρως αντιλαϊκής πολιτικής λιτότητας. Αρκεί να δεί κανείς τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι ή στη Σχολική Φύλαξη, την καθαρή φορομπηξία στους Παιδικούς Σταθμούς και το φούντωμα των «ανταποδοτικών τελών»
Οι ψίθυροι για την μη απόδοση από το κεντρικό κράτος ούτε των ελάχιστων χρημάτων που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό καθώς και του ασφυκτικού πλαισίου ελέγχου της ΤΑ από τον διορισμένο Περιφερειάρχη, επισκιάστηκαν από την πλήρη συμφωνία για τα έργα με ΣΔΙΤ, που μετατρέπουν την ΤΑ σε άμεσους φορείς εξυπηρέτησης του τραπεζικού κεφαλαίου και των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Μια ΤΑ αποτελεσματικής, όχι σαν φορέας διεκδίκησης των λαϊκών αιτημάτων σε επίπεδο πόλης, συνοικίας και χωριού, αλλά σαν ένας διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που αποτελούν την μήτρα των ιδιωτικοποιήσεων και των ελαστικών σχέσεων εργασίας, ήταν το ζητούμενο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΔΚ Θεσπρωτίας.
Σαν «νομοτέλεια» παρουσιάστηκε το πρόβλημα που θέτει η νέα μεταρρύθμιση της προσφάτως μεταρρυθμισμένης ΤΑ, με πλήρη αποδοχή από το σύνολο των συμμετεχόντων εκτός μιας λαμπρής εξαίρεσης. Τον πρόεδρο της κοινότητας Σουλίου, ο οποίος αμφισβήτησε από τα μέσα την νέα διαδικασία συγκεντροποίησης της εξουσίας που επιχειρείται.
Αν ο Καποδίστριας Ι διεύρυνε δραματικά το έλλειμμα δημοκρατίας, δένοντας ασφυκτικά την ΤΑ στην κεντρική εξουσία, αχρηστεύοντας τα Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών Διαμερισμάτων και κυρίως αποκλείοντας από την ΤΑ κάθε πολιτική δύναμη που ξεφεύγει από το δικομματικό σύστημα, αυτό το έλλειμμα θα πάρει τρομακτικές διαστάσεις στους νέους γιγαντωμένους Δήμους που επιβάλει η ΕΕ. Ο Δήμος επιχειρηματίας και φορομπήχτης, αστυνόμος και μάνατζερ, υπεργολάβος της κρατικής εξουσίας, που έφερε ο Καποδίστριας Ι γιγαντώνεται επικίνδυνα, πνίγοντας δημοκρατικά δικαιώματα και παραδόσεις .
Αυτό ήταν το μήνυμα που έδινε και η απαράδεκτη αντιδημοκρατικότατη συμπεριφορά του Προεδρείου της ΤΕΔΚ, με ευθύνη του Προέδρου της, να μην επιτρέψει να εκφραστούν οι παραπάνω απόψεις, με τον αποκλεισμό του υπογράφοντος από το βήμα, λέγοντας χωρίς καμιά αιδώ ότι η εκδήλωση αποτελούσε κλειστή συνέλευση της ΤΕΔΚ, άσχετα αν αμέσως μετά δόθηκε ό λόγος σε άλλον ομιλητή μη μέλος της συνέλευσης, πλην όμως «ημέτερου». Όταν ο πολιτικός τσαμπουκάς από εκλεγμένους έρχεται να αντικαταστήσει τις δημοκρατικές διαδικασίες, που με αγώνες έχουν κατοχυρωθεί στον λαό μας, η σήψη έχει προχωρήσει πολύ και απαιτείται η μέγιστη ενεργοποίηση των δημοκρατικών αποθεμάτων αυτού του τόπου.

Χόβολος Θεόδωρος
Κτηνίατρος
Εκπρόσωπος της «Θεσπρωτίας της Αντίστασης και του Αγώνα»


Εμφανέστατη ήταν η αγωνία της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, πλήν όμως εμφανέστατη ήταν και η συμφωνία για την πλήρη ιδιωτικοποίηση που επιβάλλεται από την ΕΕ μέσω των ΣΔΙΤ.

Καμιά κριτική για τα αποτελέσματα της ΠΑΣΟΚικής μετρρύθμισης στην ΤΑ, που με δραματικό τρόπο βιώνει το σύνολο της χώρας. Καμιά νύξη για την τεραστίων διαστάσεων βεβαιωμένη διαφθορά, που μαστίζει τους δυο βαθμούς της και καταφανής συμφωνία στο δίπολο «κράτους στρατηγείου»-«δήμου επιχείρησης», στυλοβατών του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου, απαίτηση της νεοφιλελεύθερης λαίλαπας, που σαρώνει όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις. Καμιά κουβέντα για τις απαράδεκτες σχέσεις εργασίας, που συντηρούνται στους δήμους με απλήρωτους για μήνες εργαζόμενους, συμβάσεις χρόνου, ωρομίσθιους, μισθώσεις έργου, αποσπάσεις, που κρατάν σε σκόπιμη ομηρία πλήθος κόσμου. Οι ψίθυροι για την μη απόδοση πόρων από το κεντρικό κράτος ούτε αιτιολογήθηκε ούτε καταγγέλθηκε.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣΑκόμη πιο ζοφερό μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Καποδίστρια ΙΙ Ο Δήμος επιχειρηματίας και φορομπήχτης, αστυνόμος και μάνατζερ,
υπεργολάβος της κρατικής εξουσίας

Εικόνες από το ζοφερό μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξετυλίχθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΤΕΔΚ Θεσπρωτίας, την Τετάρτη 11 Ιουνίου στην Παραμυθιά. «Η πρόκληση της νέας Μεταρρύθμισης στην Α’ βαθμια Αυτοδιοίκηση» ήταν το θέμα της Συνέλευσης, που τελικά αποτέλεσε μια πρόκληση στο λαϊκό δημοκρατικό αίσθημα. Και αυτό τόσο γιατί δεν εξέφρασε κανέναν από τους βασικούς προβληματισμούς που απασχολούν τον κόσμο, μετά το μεγάλο ναυάγιο του Καποδίστρια Ι, όσο και γιατί μια τέτοια διαδικασία παρέμεινε κλειστή στο στενό κύκλο των αυτοδιοικητικών ταγών. Αυτό επικαλέστηκε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ κ. Πιτούλης, όταν διέταξε απρόκλητα να κλείσουν τα μικρόφωνα και να αφαιρεθεί ο λόγος από πολίτη, γιατί διαπίστωσε ότι θα κατατείθονταν μια διαφορετική άποψη, βρίσκοντας σύμφωνο δυστυχώς όλο το Προεδρείο της ΤΕΔΚ. Σημειώτεον ότι πέρα από μια καταχώρηση στον τοπικό τύπο, στην οποία μάλιστα καλούνταν και «πολίτες και εκπρόσωποι φορέων, με την ιδιότητα του παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου», καμιά ανακοίνωση δεν υπήρχε στην πόλη για το σημαντικό αυτό γεγονός και ήταν εύλογη η απορία των Παραμυθιωτών για τη φύση της εκδήλωσης που πραγματοποιούνταν.
Η απόλυτη και άκριτη αποδοχή στην εντεταλμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέα αναδιάρθρωση όλων των βαθμίδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς ποτέ αυτό να έχει αποτελέσει αίτημα η διεκδίκηση της ίδιας της ΤΑ, ήταν το καθολικό συμπέρασμα της Γενικής Συνέλευσης. Η Καποδιστριακή Τοπική Αυτοδιοίκηση με συρρικνωμένα τα λαϊκά χαρακτηριστικά της, με αλλοιωμένο τον αυτοδιοικητικό της χαρακτήρα, με καλοπληρωμένους παράγοντες τοποτηρητές του δικομματικού συστήματος, αποδείχθηκε ανίκανη να κάνει την ελάχιστη αποτίμηση της προηγούμενης ιστορίας της. Δεν μπόρεσαν να διακρίνουν οι τοπικοί άρχοντες αυτό που όλος ο κόσμος του μόχθου και της εργασίας διαπιστώνει με δραματικό τρόπο. Την νέα προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας να ξεφορτωθεί και άλλους δαπανηρούς τομείς, όπως η παιδεία, η υγεία, το περιβάλλον, η πρόνοια και να φορτώσει νέα βάρη στις πλάτες τους, στο όνομα της «τοπικής κοινωνίας». Ένα έργο που μέχρι σήμερα έχει αναλάβει σχεδόν αδιαμαρτύρητα η ΤΑ και που την έχει καταστήσει υπηρέτη μιας άκρως αντιλαϊκής πολιτικής λιτότητας. Αρκεί να δεί κανείς τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι ή στη Σχολική Φύλαξη, την καθαρή φορομπηξία στους Παιδικούς Σταθμούς και το φούντωμα των «ανταποδοτικών τελών»
Οι ψίθυροι για την μη απόδοση από το κεντρικό κράτος ούτε των ελάχιστων χρημάτων που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό καθώς και του ασφυκτικού πλαισίου ελέγχου της ΤΑ από τον διορισμένο Περιφερειάρχη, επισκιάστηκαν από την πλήρη συμφωνία για τα έργα με ΣΔΙΤ, που μετατρέπουν την ΤΑ σε άμεσους φορείς εξυπηρέτησης του τραπεζικού κεφαλαίου και των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Μια ΤΑ αποτελεσματικής, όχι σαν φορέας διεκδίκησης των λαϊκών αιτημάτων σε επίπεδο πόλης, συνοικίας και χωριού, αλλά σαν ένας διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που αποτελούν την μήτρα των ιδιωτικοποιήσεων και των ελαστικών σχέσεων εργασίας, ήταν το ζητούμενο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΤΕΔΚ Θεσπρωτίας.
Σαν «νομοτέλεια» παρουσιάστηκε το πρόβλημα που θέτει η νέα μεταρρύθμιση της προσφάτως μεταρρυθμισμένης ΤΑ, με πλήρη αποδοχή από το σύνολο των συμμετεχόντων εκτός μιας λαμπρής εξαίρεσης. Τον πρόεδρο της κοινότητας Σουλίου, ο οποίος αμφισβήτησε από τα μέσα την νέα διαδικασία συγκεντροποίησης της εξουσίας που επιχειρείται.
Αν ο Καποδίστριας Ι διεύρυνε δραματικά το έλλειμμα δημοκρατίας, δένοντας ασφυκτικά την ΤΑ στην κεντρική εξουσία, αχρηστεύοντας τα Τοπικά Συμβούλια των Δημοτικών Διαμερισμάτων και κυρίως αποκλείοντας από την ΤΑ κάθε πολιτική δύναμη που ξεφεύγει από το δικομματικό σύστημα, αυτό το έλλειμμα θα πάρει τρομακτικές διαστάσεις στους νέους γιγαντωμένους Δήμους που επιβάλει η ΕΕ. Ο Δήμος επιχειρηματίας και φορομπήχτης, αστυνόμος και μάνατζερ, υπεργολάβος της κρατικής εξουσίας, που έφερε ο Καποδίστριας Ι γιγαντώνεται επικίνδυνα, πνίγοντας δημοκρατικά δικαιώματα και παραδόσεις .
Αυτό ήταν το μήνυμα που έδινε και η απαράδεκτη αντιδημοκρατικότατη συμπεριφορά του Προεδρείου της ΤΕΔΚ, με ευθύνη του Προέδρου της, να μην επιτρέψει να εκφραστούν οι παραπάνω απόψεις, με τον αποκλεισμό του υπογράφοντος από το βήμα, λέγοντας χωρίς καμιά αιδώ ότι η εκδήλωση αποτελούσε κλειστή συνέλευση της ΤΕΔΚ, άσχετα αν αμέσως μετά δόθηκε ό λόγος σε άλλον ομιλητή μη μέλος της συνέλευσης, πλην όμως «ημέτερου». Όταν ο πολιτικός τσαμπουκάς από εκλεγμένους έρχεται να αντικαταστήσει τις δημοκρατικές διαδικασίες, που με αγώνες έχουν κατοχυρωθεί στον λαό μας, η σήψη έχει προχωρήσει πολύ και απαιτείται η μέγιστη ενεργοποίηση των δημοκρατικών αποθεμάτων αυτού του τόπου.

Χόβολος Θεόδωρος
Κτηνίατρος
Εκπρόσωπος της «Θεσπρωτίας της Αντίστασης και του Αγώνα»


Εμφανέστατη ήταν η αγωνία της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, πλήν όμως εμφανέστατη ήταν και η συμφωνία για την πλήρη ιδιωτικοποίηση που επιβάλλεται από την ΕΕ μέσω των ΣΔΙΤ.

Καμιά κριτική για τα αποτελέσματα της ΠΑΣΟΚικής μετρρύθμισης στην ΤΑ, που με δραματικό τρόπο βιώνει το σύνολο της χώρας. Καμιά νύξη για την τεραστίων διαστάσεων βεβαιωμένη διαφθορά, που μαστίζει τους δυο βαθμούς της και καταφανής συμφωνία στο δίπολο «κράτους στρατηγείου»-«δήμου επιχείρησης», στυλοβατών του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου, απαίτηση της νεοφιλελεύθερης λαίλαπας, που σαρώνει όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις. Καμιά κουβέντα για τις απαράδεκτες σχέσεις εργασίας, που συντηρούνται στους δήμους με απλήρωτους για μήνες εργαζόμενους, συμβάσεις χρόνου, ωρομίσθιους, μισθώσεις έργου, αποσπάσεις, που κρατάν σε σκόπιμη ομηρία πλήθος κόσμου. Οι ψίθυροι για την μη απόδοση πόρων από το κεντρικό κράτος ούτε αιτιολογήθηκε ούτε καταγγέλθηκε.
Στα απύθμενα βάθη της υποκρισίας
η υπόθεση του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Να πούμε τα πράγματα με τ΄ όνομά τους….

Δεν έχουν τελειωμό τα ψεύτικα τα λόγια, οι προσποιήσεις, οι υποκρισίες και οι υποβολιμαίες παρεμβάσεις στη υπόθεση του δεύτερου ΧΥΤΑ, που υλοποιείται στον Νομό μας. Με αρχή το μακρινό πλέον 2003, το σχέδιο μετατροπής της Θεσπρωτίας σε σκουπιδότοπο της Ηπείρου, ήπια και αργά στην αρχή-με πιο γρήγορους ρυθμούς αργότερα-με την κρατική τρομοκρατία και το βούρδουλα του αστυνόμου προχθές, σε πλήρη ευθυγράμμιση στις κυβερνητικές επιδιώξεις των τοπικών θεσμικών οργάνων σήμερα, προχωρά σταθερά και αδιατάραχτα. Η προώθηση της υποβάθμισης του τόπου, προχωρά μαζί με την καριέρα διαφόρων πολιτικών προσώπων και την άλλοτε ανοιχτή και άλλοτε καλυμμένη συνενοχή των αυτοδιοικητικών οργάνων.

Από την επικρότηση του απαράδεκτου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ηπείρου και την ομόφωνη έγκριση της μελέτης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της προηγούμενης Νομαρχιακής Αρχής του κ. Λιάκου, περάσαμε στην εξ αποστάσεως, ψηφοθηρική στήριξη των κατοίκων του Δ. Δ. Καρβουναρίου.
Από το «δεν γίνονται αυτά τα έργα με αστυνομικά μέτρα» και το «απαιτείται η κοινωνική συναίνεση» του υφυπουργού κ. Μπέζα, περάσαμε στην «αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου»! Από το «θα βάλω τα στήθη μου» του κ. Γιόγιακα περάσαμε στην αδυναμία της παραμικρής αμφισβήτησης στους κυβερνητικούς προϊστάμενους.
Από την καθυστερημένη αντίδραση στο έργο του Δήμου Παραμυθιάς, περάσαμε στην αδιαφορία και την πλήρη παράδοση της ευρύτερης περιοχής κατασκευής του έργου, βορά στις ορέξεις των εργολάβων και των συμφερόντων που βρίσκονται πίσω από αυτά.
Από μια πολυπληθή Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ισχυρότατη θεωρητικά, μιας και συμπεριλάμβανε το Τοπικό Συμβούλιο καθώς και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραμυθιάς) περάσαμε, σε μια άλλη εντελώς διαφορετική, ολιγομελή, που αδυνατεί να συσπειρώσει και να ξεδιπλώσει τους αγώνες που απαιτούνται.

Τώρα πια είναι φανερό σε όλους ότι μαζί με τα εξελισσόμενα έργα στην περιοχή του ΔΔ Καρβουναρίου, βρίσκεται σε εξέλιξη και μια άλλη, σαφώς πιο εκλεπτυσμένη, διαδικασία. Μια διαδικασία που σκοπό έχει να σπείρει την απογοήτευση και την διχόνοια στους δημότες της Παραμυθιάς, να τους αναγκάσει να δεχθούν σαν τετελεσμένες όλες τις συμφωνίες που έγιναν πίσω από την πλάτη τους, να δικαιώσουν, όσους καταδίκασαν τις γενεές που έρχονται και να αποσπάσουν έστω και μια κατ΄ ελάχιστο επίπλαστη κοινωνική συναίνεση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ενταγμένη και η αναδίπλωση του Δήμου Παραμυθιάς, που όχι μόνο ξέχασε τις μεγαλόστομες διακηρύξεις για κλείσιμο των υπηρεσιών του και άλλα τέτοια, αλλά δεν αντιδρά, ούτε στις κατάφωρες παρανομίες του εργολάβου κατασκευής του έργου (υπέρβαση των ορίων πάνω από 10 στρέμματα), ούτε στην διαπλάτυνση του δρόμου πρόσβασης στο ΧΥΤΑ. Αντίθετα, ποιός ξέρει και με ποιά ανταλλάγματα, παραχωρεί έκταση για διάνοιξη, διπλάσια από αυτή που καταλαμβάνει ήδη ο δρόμος που οδηγεί στον ΧΥΤΑ. Η εγκατάλειψη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα είναι πρόδηλη. Και όλα αυτά με Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου έναν Καρβουναρίτη.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι οι πολύπλευρες δράσεις των κυβερνητικών-κομματικών παραγόντων, από τους πιο μικρούς του ίδιου του χωριού και του Δήμου έως τους πιο μεγάλους, ώστε επιτέλους να κλείσει αυτό το λαϊκό μέτωπο στο Καρβουνάρι, όσο δυναμώνει-λίγο μακρύτερα-το άλλο τεράστιο μέτωπο που δημιουργείται, από ένα άλλου είδους «αναπτυξιακό» έργο στο Νομό μας, της διέλευσης και εγκατάστασης του εργοστασίου συμπίεσης Φυσικού Αερίου στην Πέρδικα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι ενταγμένες και οι παράταιρες φωνές στο Τοπικό Συμβούλιο, που αρχίζουν να καλοβλέπουν τώρα πια, τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα έχει το χωριό από την λειτουργία του ΧΥΤΑ. Αλήθεια τί γνώμη έχει η αντιπολίτευση του Δήμου Παραμυθιάς, με την οποία έχει εκλεγεί το Τοπικό Συμβούλιο Δ.Δ. Καρβουναρίου;

Συμπατριώτη, συμπατριώτισσα.

Η 2η Διαχειριστική Ενότητα διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, της οποίας «πρωτεύουσα» έχει οριστεί η Παραμυθιά καθώς και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης, που στελεχώθηκε απουσία του Δήμου Παραμυθιάς, από τοπικούς άρχοντες της γειτονιάς μας, θα εξυπηρετήσει σύμφωνα με την «εγκεκριμένη μελέτη» 43.672 Πρεβεζιάνους !!! και 18.452 Θεσπρωτούς. Θα μαζέψει 45.086 τόνους σκουπίδια από την Πρέβεζα και 5.602 τόνους σκουπίδια από την Θεσπρωτία.
Η εξωφρενική πορεία που ακολούθησε το έργο στην προκαταρκτική του διαδικασία, η προχειρότητα της μελέτης, όπως βεβαιώνεται από την πλευρά του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, οι ύποπτες παλινωδίες του Δήμου Παραμυθιάς και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο προκλητικός και ανεξέλεγκτος τρόπος που υλοποιείται η κατασκευή του, παρά την κοινωνική κατακραυγή, η απουσία οποιασδήποτε κουβέντας για την προώθηση προγραμμάτων μείωσης της παραγωγής σκουπιδιών και ανακύκλωσης, βεβαιώνουν για μια χωματερή που θα γίνει μόνιμος βραχνάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παραμυθιάς.

Αυτό το έργο δυναμίτης στην όποια αναπτυξιακή πορεία του τόπου, πρέπει να σταματήσει άμεσα. Στη Λευκίμμη της Κέρκυρας μετά από 55 μέρες κατάληψη του χώρου από τους κατοίκους, ο εργολάβος αποχώρησε και το έργο σταμάτησε. Στο Ελληνικό των Ιωαννίνων οι κάτοικοι αντιστέκονται δυναμικά και η κατασκευή του ΧΥΤΑ καρκινοβατεί.

Η νέα συντονιστική επιτροπή έχει χρέος :
-Να διατηρήσει την ενότητα του χωριού και να απομονώσει φωνές συγκαλυμμένες ή και απροκάλυπτες τώρα πια, που επιβάλλονται από υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια, με στόχο την υπονόμευση του αγώνα.
-Να ζητήσει τη στήριξη τόσο από μέλη της προηγούμενης συντονιστικής επιτροπής, όσο και από όλους αυτούς, που είχαν συμμετέχει στους αγώνες.
-Να αποκαλύψει τους ψεύτικους φίλους και τους ανοιχτούς εχθρούς και να ανοιχτεί στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου Παραμυθιάς και της Θεσπρωτίας, γιατί η υπόθεση μας αφορά όλους.
• Ο λαός της περιοχής, ο Θεσπρωτικός λαός πρέπει να βγάλει για άλλη μια φορά, τα πικρά, αλλά αναγκαία συμπεράσματά του για το ρόλο των δυο κυβερνητικών κομμάτων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και για τους τοπικούς άρχοντες, που υποτάσσονται στα κομματικές εντολές. Ο λαός, πιο σοφός, πλέον θα πρέπει να οργανώσει και να συνεχίσει ανεξάρτητα, ενωτικά και δυναμικά τον αγώνα του.

Η πορεία των κινητοποιήσεων που έχουν προηγηθεί στις αρχές του χρόνου δείχνουν το δρόμο και αποτελούν την μοναδική εγγύηση για ένα φρένο στη σωρεία ξεπουλημάτων που πραγματοποιήθηκαν στην υπόθεση του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου.

Η «Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα», συνεπής στη γραμμή ενίσχυσης και δυνάμωμα των διεκδικητικών αγώνων, θα στηρίξει την όποια πρωτοβουλία και την όποια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Ηγουμενίτσα 14-5-2008

Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (;) ΣΕ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ
ΜΑΤ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΤΕΣ ΣΕ ΦΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ Ο «ΕΧΘΡΟΣ ΛΑΟΣ»
Τον τελευταίο καιρό η Θεσπρωτία γνωρίζει μέρες βίας που θυμίζουν παλιότερες εποχές. Ο αγώνας των κατοίκων του Καρβουναρίου και των γύρω χωριών ενάντια στο Διανομαρχιακό ΧΥΤΑ που γίνεται δίπλα στα σπίτια τους, που θα καταστρέψει οικολογικά και οικονομικά τον τόπο τους, έχει εξοργίσει την εξουσία, τοπική και κεντρική και τους κάθε λογής παρατρεχάμενους.
Για να αντιμετωπιστεί ο αγώνας αυτός χρησιμοποιούνται όλες οι συνταγές:
• Λυσσαλέα βία των ΜΑΤ, αδιακρίτως, σε παιδιά, γυναίκες, γέρους ακόμα και σε παπάδες.
• Συλλήψεις κατοίκων και απειλή με αυτόφωρο.
• Προσαγωγές στην ασφάλεια φοιτητών, που συμπαραστέκονται στον αγώνα, σωματική και ψυχολογική βία από τους «πραίτορες».
Σε αγαστή συνεργασία ένα μέρος του Τύπου της περιοχής, κατασυκοφαντεί τον αγώνα του Καρβουναρίου και στοχοποιεί αγωνιστές που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της «Θεσπρωτίας της αντίστασης και του αγώνα», αλλά και συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, σαν δήθεν υποκινητές των κινητοποιήσεων, σαν ομάδα δήθεν που τρομοκρατεί (!!!) την περιοχή και προτρέπει προκλητικά αυτάρεσκα, τον εισαγγελέα να επέμβει.
Σ’ όλα αυτά απαντάμε:
 Η«Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα» είναι μια συλλογικότητα που στις νομαρχιακές εκλογές υποστηρίχτηκε από 800 συντοπίτες μας. Δεν είναι μια κλειστή ομάδα που συνεδριάζει σε υπόγεια και τρομοκρατεί.
 Η «Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα» είναι αυτό που φανερώνει το όνομά της δηλαδή μια συμμαχία πολιτών που αντιστέκονται κι αγωνίζονται. Αυτό κάνει και στην περίπτωση του ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι. Δεν καθοδηγεί και δεν υποκινεί αλλά συμπαρίσταται ενεργά, σε ό,τι η Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων αποφασίζει, επειδή πιστεύει ότι η αντίσταση στην περιβαλλοντική καταστροφή είναι υπόθεση όλων μας.
Η θεωρία «των υποκινητών», που τόσο συχνά εμφανίζεται σε κάθε πραγματικό αγώνα έχει τριπλό στόχο:
Να κάμψει το φρόνημα των κατοίκων του Καρβουναρίου και των γύρω χωριών και να διασπάσει τον αγώνα τους, ώστε ευκολότερα να τα παρατήσουν και να «κάτσουν στ’ αυγά τους».
Να ενοχοποιήσει την ανυπότακτη και ενοχλητική φωνή της «Θεσπρωτίας της αντίστασης και του αγώνα», να συντρίψει αυτόν «τον κακό μπελά», που βρήκε την αστική πολιτική στην περιοχή.
Na διαρρήξει τους δεσμούς αγώνα, που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στη «Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα» και τον Θεσπρωτικό λαό.
Δείχνει τέλος πόσο υποτιμούν και περιφρονούν «τους χωριάτες» και «τον όχλο» οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Τους θεωρούν ανίκανους να οργανώσουν μόνοι τους και χωρίς υποκίνηση τον αγώνα τους.
Συμπατριώτες
Η «Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα» βροντοφωνάζει:
Δεν πρόκειται με τίποτα να πάψουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή του ανοιχτού, μαζικού, πολιτικού αγώνα για τα δίκαια του λαού μας και σε καμιά περίπτωση δεν μας εκφράζουν οι πρακτικές της ατομικής βίας. (Συναγωνιστές μας άλλωστε προφύλαξαν τον δημοσιογράφο από την οργή του κόσμου για τα εμπρηστικά του δημοσιεύματα.)
Με τίποτα δεν θα μας τρομοκρατήσετε.
Θα μας έχετε πάντα απέναντί σας.

Κι επειδή δεν είμαστε αχάριστοι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε ολόψυχα το τμήμα αυτό του τοπικού τύπου που φροντίζει να γίνει σαφέστατο ότι η «Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα» είναι μια συλλογικότητα αγωνιστική και ανυπότακτη. Την ίδια στιγμή που πολλοί άλλοι έχουν κρυφτεί.
Θεσπρωτοί πολίτες γρηγορείτε !
«Πάρτε μαζί σας νερό, το μέλλον έχει πολύ ξηρασία».
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Ηγουμενίτσα 5-2-2008

«Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα»
Ηγουμενίτσα 7-5-2007Αίτηση: ΠΡΟΣ:
1) Τον κ. Νομάρχη Θεσπρωτίας
Της «Θεσπρωτίας της Αντίστασης
και του αγώνα» 2) Τον κ. Πρόεδρο του Νομαρχιακού
Συμβουλίου Ν. Α. Θεσπρωτίας


ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στο Ν. Σ. ως θέματος για συζήτηση :
«Διανομαρχιακός ΧΥΤΑ Καρβουναρίου»

1. Σας κάνουμε γνωστό, αν και νομίζουμε ότι σίγουρα θα το έχετε πληροφορηθεί, ότι οι κάτοικοι του Δ. Δ. Καρβουναρίου και των χωριών της ευρύτερης περιοχής βρίσκονται σε αναστάτωση και σε κινητοποιήσεις για το θέμα του Διανομαρχιακού ΧΥΤΑ, που σχεδιάζεται σε μικρή απόσταση από τα σπίτια τους.
2. Το θέμα είναι σοβαρό, και το Ν. Σ. με μια παλαιότερη, (14/24-11-2004) πολιτικά λαθεμένη, κατά την άποψή μας, ομόφωνη απόφασή του, είχε εγκρίνει «την αναθεώρηση του Περιφερειακού σχεδιασμού Διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ζητά από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου να δεχθεί την πρόταση του Δήμου Παραμυθιάς για την αλλαγή θέσης» και «με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα να γίνει ενημέρωση της Τοπικής Κοινωνίας από υπηρεσιακούς και επιστημονικούς παράγοντες». Δεν μπορεί όμως να εγκρίνεται ένας σχεδιασμός και μια μελέτη που χωροθετεί ένα έργο σε μια θέση και να προτείνεται άλλη θέση για το έργο. Η άλλη θέση ουσιαστικά απαιτεί άλλη μελέτη. Επειδή ακόμη και αυτές οι προϋποθέσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον Περιφερειακό σχεδιασμό, προτείνουμε να συζητηθεί άμεσα στην επόμενη συνεδρίαση του Ν. Σ. σαν θέμα: «Διανομαρχιακός ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι Παραμυθιάς».
3. Σας γνωρίζουμε ότι στο θέμα αυτό προτιθέμεθα να καταθέσουμε εισήγηση της «Θεσπρωτίας της αντίστασης και του αγώνα»
4. Επανερχόμενοι στην από 20-3-2007 αίτησή μας, για την οποία δεν είχαμε απάντηση, σας παρακαλούμε ξανά για την επίσημη κοινοποίηση στην κίνησή μας των θεμάτων του Ν. Σ. αλλά και των εισηγήσεων πάνω σε αυτά.

Για την

«Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα»
Παύλος Αλεξίου
«KAΠOΔIΣTPIAΣ 2»: Nέα αντιδραστική τομή στην Tοπική Aυτοδιοίκηση

(Iδιωτικοποίηση - φορομπηξία - νέο πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο -
ελαστικοποίηση της εργασίας - νέα βάρη για τον πολίτη)Eίναι ανοικτές ακόμη οι πληγές που έχει ανοίξει στην ελληνική περιφέρεια και στην Tοπική Aυτοδιοίκηση (T.A.) ο «Kαποδίστριας 1», που απετέλεσε την αρχική κρίσιμη και βαθιά τομή στη διοικητική διάρθρωση της χώρας. Tο κράτος θέλει να δώσει κι άλλες αρμοδιότητες στην T. A., να ξεφορτωθεί και άλλους δαπανηρούς γι' αυτό τομείς, την Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια, με στόχο την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αυτών αγαθών, την ανταποδοτικότητα και την ιδιωτικοποίηση.
Έτσι η κυβέρνηση της NΔ, που όταν ήταν στην αντιπολίτευση, διαφωνούσε με τον «Kαποδίστρια 1» και έλεγε ότι θα αποκαταστήσει τις αδικίες του, προωθεί μια συμπληρωματική αντιδραστική μεταρρύθμιση στη διοικητική δομή της χώρας με τον «Kαποδίστρια 2». Στόχος του σχεδίου να μειωθούν δραστικά ο αριθμός Δήμων, Nομαρχιών και Περιφερειών (στο 1/3 περίπου). Προτού «αλέκτωρ λαλήσει» η KEΔKE «ωμίλησε». Με μελέτη, υποτίθεται, του Iνστιτούτου Tοπικής Aυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της KEΔKE, προτείνεται μείωση των 914 Δήμων και 120 Kοινοτήτων, που υπάρχουν σήμερα σε 380-390 Δήμους. Μάλιστα η μεγάλη μείωση προτείνεται στην Περιφέρεια, αφού στην Αττική προτείνεται να δημιουργηθούν 87 - 92 OTA από τους 102 Δήμους και τις 20 Κοινότητες που υπάρχουν σήμερα και στη Θεσσαλονίκη να αντικατασταθούν οι 45 Δήμοι με 25 - 28.
Φαίνεται μάλιστα ότι η κυβέρνηση δεν θα συναντήσει ιδιαίτερες αντιστάσεις στην επιχείρηση αυτή γιατί:
1) υπάρχει βασική συμφωνία των τριών μεγάλων κομμάτων (NΔ, ΠAΣOK, ΣYN),
2) η πλήρως εξωνημένη στην κυβέρνηση ηγεσία της KEΔKE, βγάζει από τη δύσκολη θέση τον Υπουργό Εσωτερικών και την κυβέρνηση, κάνοντας εκείνη προτάσεις που έρχεται -υποτίθεται- να υιοθετήσει η κυβέρνηση,
3) οι αντιστάσεις του κόσμου είναι μειωμένες γιατί έχει αγανακτήσει και αηδιάσει με τους σημερινούς Καποδιστριακούς Δήμους, θεωρώντας «μια απ' τα ίδια», αυτό που θα προκύψει.
Για «αποκέντρωση», «λιγότερο κράτος» και για «τον επιτελικό ρόλο του κράτους με το πέρασμα κι άλλων αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση» μιλάει η κυβέρνηση και συμφωνεί μαζί της και το ΠAΣOK. Στην ουσία όμως το σύγχρονο καπιταλιστικό κράτος προωθεί τη συγκέντρωση σε όλα τα επίπεδα, συγκέντρωση παραγωγής, συγκέντρωση και συγκεντροποίηση κεφαλαίου, συγκέντρωση πληθυσμού, συγκέντρωση εξουσίας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και για την εξυπηρέτηση και την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Bασικός στόχος της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης, η δημιουργία καλύτερων πλαισίων για τη δράση του μεγάλου κεφαλαίου, η προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής και προσαρμογή της T. A. στους στόχους και τις ανάγκες του Δ' KΠΣ. Οι νέες δομές των Δήμων, Nομαρχιών, Περιφερειών παρέχουν δυνατότητες για αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα, για συνεργασία με μεγάλα μονοπωλιακά συγκροτήματα: Mεγαλύτεροι Δήμοι σημαίνει μεγαλύτερος πληθυσμός, μεγαλύτερες αγορές, μεγαλύτερα έργα, τα οποία θα μπορούν να αναλάβουν πλέον μόνο μεγάλες επιχειρήσεις. Το κεφάλαιο αδηφάγο, θέλει να «επενδύσει» σε κάθε ίνα της κοινωνικής δραστηριότητας, στην Παιδεία, στην Yγεία, στον Aθλητισμό, στην Πρόνοια κ.α.
Mε τη μείωση των OTA, προωθείται και ο περιορισμός των δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό για κοινωνικές δαπάνες, η μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Eπενδύσεων, με την λεγόμενη «οικονομική και λειτουργική αυτοδυναμία των OTA», η θέσπιση φορολογικής εξουσίας από τους ΟΤΑ. Σαν «εργαλείο» για την εφαρμογή του Δ' KΠΣ (EΣΠΑ) αλλά και των άλλων προγραμμάτων της TA, ρητά προτείνεται από τον YΠ. EΣ. Πρ. Παυλόπουλο η εφαρμογή Συμπράξεων Δημόσιου και Iδιωτικού Tομέα (ΣΔIT) ή Συμβάσεων παραχώρησης (Aεροδρόμιο, Γέφυρα Pίου, Aττική οδός κ.λπ.). H διαχείριση του προγράμματος θα γίνει από δύο ανώνυμες εταιρίες, «ΔHMOΣ AE» και «NOMOΣ AE». Πλήρης ιδιωτικοποίηση και διείσδυση του κεφαλαίου σε όλες τις λειτουργίες και της Aυτοδιοίκησης.
Σε βασικό πυλώνα για το πέρασμα της διοικητικής «μεταρρύθμισης» έχουν μετατραπεί οι ενώσεις της Aυτοδιοίκησης. «Σαν έτοιμη από καιρό» η KEΔKE με τα Συνέδριά της, η ENAE, το ITA, οι ΤΕΔΚ, ακόμη και η Aκαδημία Aθηνών, το Πάντειο Παν/μιο κ.λ.π. έχουν ταχθεί αναφανδόν γενικά υπέρ των αλλαγών αυτών. Μάλιστα φαίνονται να βιάζονται αφού η KEΔKE ζήτησε από τις TEΔK να εκφράσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 5 Οκτώβρη. Aρχικός στόχος της κυβέρνησης, στον οποίο συμφωνούν KEΔKE-ENAE, ήταν μέχρι το τέλος του χρόνου να ψηφισθεί το νομοσχέδιο, οι επόμενες εκλογές να γίνουν με το νέο διοικητικό χάρτη της χώρας και το νέο σχήμα να λειτουργήσει από το 2011. H κρίση όμως που περνάει η κυβέρνηση δεν αποκλείει βέβαια και κάποιες καθυστερήσεις.
«Φύλλο συκής» για το συμβιβασμό της KEΔKE με την κυβέρνηση είναι η απόδοση των οφειλομένων εδώ και πολλά χρόνια θεσμοθετημένων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό, που φθάνουν τα 12 δις ευρώ. Φαίνεται όμως και αυτό «να το κάνει γαργάρα» ο Δήμαρχος Αθηναίων Kακλαμάνης. Έτσι δέχεται ομόλογα που …«θα» του δώσει ο Aλογοσκούφης για 1,7 δις ευρώ, ενώ για την εφάπαξ καταβολή των 250 εκ. ευρώ για το τρέχον έτος, φαίνεται να αποδέχεται την πρόταση του Yπουργού Oικονομικών για καταβολή της σε 4 ισόποσες δόσεις, δύο εντός του 2008 και δύο εντός του πρώτου τριμήνου του 2009. Kερασάκι στην τούρτα φαίνεται ότι θα είναι η εγγραφή στο νέο προϋπολογισμό του 90% των προσαυξημένων τελών κυκλοφορίας υπέρ OTA.
Οι Ενώσεις της Αυτοδιοίκησης αντί να ζητάνε τους οφειλόμενους πόρους, ζητάνε νέους φόρους. Μόνιμο ρεφρέν των η «ανταγωνιστικότητα», η «σύγκλιση», η «επιχειρηματικότητα», η «καινοτομία», η «προσέλκυση επενδύσεων», η «γενναία φορολογική αποκέντρωση», η «παραχώρηση αρμοδιοτήτων». Το ITA ζητά να δοθεί στην T. A. η Πρωτοβάθμια Eκπαίδευση, η Πρόνοια, η Πυροσβεστική, η Πρωτοβάθμια Yγεία, η Προληπτική Iατρική, το Περιβάλλον κ.λπ.. Το παράδειγμα των παιδικών σταθμών με τα τροφεία, τα προγράμματα «Bοήθεια στο σπίτι», «Σχολική φύλαξη» κ.λπ. με τους απλήρωτους εργαζόμενους, οι «αμαρτωλές» χρεωκοπημένες Δημοτικές επιχειρήσεις, προσδιορίζουν το μέλλον και των νέων τομέων που θέλει να πάρει η T. A. Eκτός αυτού, οι «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις (η ωρομισθία, η μερική απασχόληση, η ανασφάλιστη εργασία κ.λπ.), που ήδη έχουν τύχει ευρείας εφαρμογής στην T.A., θα επεκταθούν κι άλλο.
Όλες αυτές οι ρυθμίσεις έχουν προβλεφθεί στο Nέο Kώδικα Δήμων και Kοινοτήτων, αλλά προτείνονται και στο νέο Kώδικα της Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης.
Στην επιχειρούμενη διοικητική αλλαγή στη δομή της χώρας συμφωνούν ΠAΣOK- ΣYN, με τις αποφάσεις που παίρνουν στα Συνέδρια και στο ΔΣ της KEΔKE.
Tο ΠAΣOK εισηγητής του «Kαποδίστρια 1», μιλάει τώρα δημαγωγικά για «κολοβή μεταρρύθμιση συγκολλήσεων δήμων, χωρίς αλλαγή στη λειτουργία τους και στην οικτρή οικονομική τους κατάσταση», ενώ για «ισχυρούς Δήμους» κάνει λόγο και ο ΣYN, που «διαφωνεί» επί της διαδικασίας, συμφωνώντας όμως επί της ουσίας. Στη «λαϊκή εξουσία» παραπέμπει το KKE τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της T.A., που μέσα από νεφελώδεις διατυπώσεις φαίνεται ότι θα συνυπάρχει με τα μονοπώλια, τους μηχανισμούς εξάρτησης κ.λπ.
Όλες αυτές οι αλλαγές στην T.A. καμιά σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες των εργαζομένων. H Tοπική Aυτοδιοίκηση, που δεν είναι πλέον Aυτοδιοίκηση αλλά ετεροδιοίκηση, που κάποτε βρίσκονταν πιο κοντά στις λαϊκές μάζες, έχει μετατραπεί σε εξάρτημα, συμπλήρωμα και γρανάζι του αστικού κράτους, χρησιμοποιείται σαν αμορτισέρ για την εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας, για να μένει το κράτος στο απυρόβλητο, σα μηχανισμός χειραγώγησης, ενσωμάτωσης και απορρόφησης των λαϊκών αντιδράσεων. Nέα φορολογικά βάρη για το λαό, ιδιωτικοποίηση, ταλαιπωρία για τον πολίτη, περαιτέρω επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στους OTA, θα σημάνουν όλες αυτές οι επιχειρούμενες αλλαγές.

• Γι' αυτό πρέπει να αντιταχθούμε στον «Kαποδίστρια 2». Nα μη μεταφερθούν κρατικές αρμοδιότητες στην T. A. Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα Παιδείας, Yγείας, Πρόνοιας. Όχι νέοι φόροι, κατάργηση κάθε τοπικής φορολογίας (πάρκινγκ, τροφεία κ.λπ.). Nα καταργηθούν η ανασφάλιστη εργασία και οι «ευέλικτες» μορφές εργασίας. Nα διεκδικήσουμε να δοθούν χρήματα από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων για έργα και υποδομές που θα ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες.


Ηγουμενίτσα 8-10-2008 Παύλος Λ. Αλεξίου