Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Ηγουμενίτσα 7-5-2007Αίτηση: ΠΡΟΣ:
1) Τον κ. Νομάρχη Θεσπρωτίας
Της «Θεσπρωτίας της Αντίστασης
και του αγώνα» 2) Τον κ. Πρόεδρο του Νομαρχιακού
Συμβουλίου Ν. Α. Θεσπρωτίας


ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στο Ν. Σ. ως θέματος για συζήτηση :
«Διανομαρχιακός ΧΥΤΑ Καρβουναρίου»

1. Σας κάνουμε γνωστό, αν και νομίζουμε ότι σίγουρα θα το έχετε πληροφορηθεί, ότι οι κάτοικοι του Δ. Δ. Καρβουναρίου και των χωριών της ευρύτερης περιοχής βρίσκονται σε αναστάτωση και σε κινητοποιήσεις για το θέμα του Διανομαρχιακού ΧΥΤΑ, που σχεδιάζεται σε μικρή απόσταση από τα σπίτια τους.
2. Το θέμα είναι σοβαρό, και το Ν. Σ. με μια παλαιότερη, (14/24-11-2004) πολιτικά λαθεμένη, κατά την άποψή μας, ομόφωνη απόφασή του, είχε εγκρίνει «την αναθεώρηση του Περιφερειακού σχεδιασμού Διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ζητά από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ηπείρου να δεχθεί την πρόταση του Δήμου Παραμυθιάς για την αλλαγή θέσης» και «με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα να γίνει ενημέρωση της Τοπικής Κοινωνίας από υπηρεσιακούς και επιστημονικούς παράγοντες». Δεν μπορεί όμως να εγκρίνεται ένας σχεδιασμός και μια μελέτη που χωροθετεί ένα έργο σε μια θέση και να προτείνεται άλλη θέση για το έργο. Η άλλη θέση ουσιαστικά απαιτεί άλλη μελέτη. Επειδή ακόμη και αυτές οι προϋποθέσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη στον Περιφερειακό σχεδιασμό, προτείνουμε να συζητηθεί άμεσα στην επόμενη συνεδρίαση του Ν. Σ. σαν θέμα: «Διανομαρχιακός ΧΥΤΑ στο Καρβουνάρι Παραμυθιάς».
3. Σας γνωρίζουμε ότι στο θέμα αυτό προτιθέμεθα να καταθέσουμε εισήγηση της «Θεσπρωτίας της αντίστασης και του αγώνα»
4. Επανερχόμενοι στην από 20-3-2007 αίτησή μας, για την οποία δεν είχαμε απάντηση, σας παρακαλούμε ξανά για την επίσημη κοινοποίηση στην κίνησή μας των θεμάτων του Ν. Σ. αλλά και των εισηγήσεων πάνω σε αυτά.

Για την

«Θεσπρωτία της αντίστασης και του αγώνα»
Παύλος Αλεξίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου